Fem saker i arbetslivet som nästa regering måste rätta till

Nu behövs lagändringar och andra åtgärder som gör arbetslivet tryggare och jämlikare. Här räknar vi upp fem problem i arbetslivet. Genom att åtgärda de här problemen kan man göra arbetslivet bättre.
08.04.2019 12:07
FFC
Nästa regering kan förbättra tryggheten och jämlikheten i arbetslivet genom att åtgärda några av de största problemen. Foto: Patrik Lindström

Vi vill att nästa regering tar tag i de här frågorna och skriver in dem i regeringsprogrammet. Det handlar om frågor som är viktiga för dem som arbetar. Också du kan påverka genom att rösta på en kandidat som vill förbättra tryggheten och jämlikheten i arbetslivet.

1. Det måste bli straffbart att betala en lön som underskriver nivån i kollektivavtalet

Att arbetsgivare betalar för låg lön, dumpar övriga anställningsvillkor och rentav bedriver människohandel är saker som hela tiden förekommer i Finland. Vi vill att de arbetsgivare som betalar löner som ligger under miniminivån i de allmänt bindande kollektivavtalen ska kunna dömas och straffas för lönebrott som hör under allmänt åtal.

2. Problemen med nolltimmarsavtal måste rättas till på allvar

De som arbetar med nolltimmarsavtal har en osäker utkomst och har därmed också svårt att planera framtiden för sig och sina familjer. Nästa regering måste äntligen rätta till det här problemet genom att skriva in en etablering av arbetstiden i lagen. Det här skulle betyda att man alltid – om arbetstagaren själv vill – måste skriva in ett bindande antal arbetstimmar i arbetsavtalet. Det här antalet timmar ska sedan följas upp med jämna mellanrum.

3. Situationen för dem som arbetar inom plattformsekonomin måste förbättras

I gränsområdet mellan att vara fastanställd och att vara företagare har det bildats olika sätt att utföra och beställa arbete. Personerna som utför arbetet har ofta företagarstatus, även om de inte självständigt kan välja sina uppdragsgivare och prissätta sitt arbete. I synnerhet invandrare och unga blir ofta utan den trygghet som ett anställningsförhållande innebär (lön, anställningsvillkor, arbetarskydd, olycksfallsförsäkring, pensioner, osv), när arbetet utförs under former som liknar ett anställningsförhållande men där arbetsgivaren kringgår sina skyldigheter genom att låta utföra arbetet som ett uppdrag eller genom andra motsvarande avtal.

Vi vill förhindra sådant trixande genom att rätta till bristerna i arbetsavtalslagen. Kriterierna för ett anställningsförhållande måste utvidgas så att de också omfattar arbete inom plattformsekonomin. Dessutom måste lagen utgå från att den som utför arbetet är anställd, om vissa kriterier uppfylls.

4. De ogrundade löneskillnaderna måste fås bort

En undersökning som har gjorts vid Aalto-universitetet (på finska) visar att lönetransparens kan göra att arbetstagarna upplever att lönesättningen och lönesystemet är bättre och rättvisare. När alla känner till lönerna och lönegrunderna är det lättare att upptäcka och åtgärda lönediskriminering och andra ogrundade löneskillnader.

Därför föreslår vi att regeringen ska ändra lagen så att löneuppgifterna blir offentliga inom den egna arbetsplatsen.

5. Omställningsskyddet som hjälper uppsagda måste förbättras

Omställningsskyddet gör det möjligt för uppsagda att utbilda sig och söka jobb redan under uppsägningstiden. Vi vill att det omställningsskydd som arbetsgivaren bekostar ska förlängas från en månad till sex månader, och att den ekonomiska ersättning som arbetsgivaren kan betala åt de uppsagda i stället för att ge dem utbildning ska höjas. Dessutom borde en större del av de arbetstagare som sägs upp omfattas av omställningsskyddet.

Läs mer om de här frågorna och FFC:s övriga mål för nästa valperiod.

Se också vår video med svenskspråkiga medlemmar i FFC-förbunden: Vi vill ha en riksdag som jobbar för ett bättre arbetsliv

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.