Sannfinländarna svek sitt löfte till arbetstagarna

Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra berättade under MTV:s valdebatt den 29 mars att partiet motsätter sig att de avgifter som i samband med konkurrenskraftsavtalet överfördes till löntagarna ska överföras tillbaka till arbetsgivarna. För knappt två månader sedan var svaret dock ett helt annat när FFC:s och fackförbundens kampanj Vaalistaja skriftligen ställde samma fråga till riksdagspartierna.
30.03. 16:32
FFC
Foto: Montage / Jorge Láscar (Creative Commons, CC BY 2.0)

Ett huvudtema för kampanjen Vaalistaja har varit att lönebikostnaderna, som i konkurrenskraftsavtalet överfördes till löntagarna, borde överföras tillbaka till arbetsgivarna. Den här reformen skulle ha en direkt positiv inverkan på den lön som arbetstagarna får i handen. Också en enkät som Kantar Public gjorde på uppdrag av FFC hösten 2022 visar att 70 procent av arbetarbefolkningen anser att frågan om vad som ska hända med avgifterna spelar in när de väljer vem de ska rösta på.

Jyrki Konola är direktör på FFC.

– Det här kunde kallas valbedrägeri. Vi har vid olika tillfällen berättat för hundratusentals väljare vilka partier som förespråkar och vilka som motsätter sig en överföring av avgifterna. För många väljare har det här säkert varit en viktig faktor när de har valt vilket parti de ska rösta på. Väljarna har helt tydligt blivit vilseledda, säger Jyrki Konola som är direktör på FFC.

FFC:s medlemsförbund har över 800 000 medlemmar. De representerar ungefär tjugo procent av väljarna. Genom kampanjen Vaalistaja och förbundens egna kampanjer har facket nått ut till uppskattningsvis 200 000 medlemmar.

Jyrki Konola betonar att Sannfinländarna visste varför Vaalistaja ställde frågan om avgifterna, och partiet visste också att det genom att svara jakande kunde få betydande draghjälp av facket när det gäller att nå ut till en viktig väljarskara.

Läs hela pressmeddelandet om vad FFC anser om Sannfinländarnas agerande (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.