FFC: Regeringen borde fortsätta utveckla arbetslivet

Styrelsen för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC gratulerar vinnarna av riksdagsvalet. FFC hoppas att den kommande regeringen ska fortsätta utveckla det finländska arbetslivet och avtalssamhället.
03.04.2023 12:24
FFC
Foto: Marco Piunti / iStock

– Arbetslivet utvecklar man bäst genom samarbete. Vi förutsätter att vi också i fortsättningen kan diskutera och avtala tillsammans i de frågor som gäller arbetstagarna. Det är bra att komma ihåg att centralorganisationerna på arbetsmarknaden har både kompetens i arbetslivsfrågor och mandat att förhandla på sina medlemmars vägnar, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Att höja sysselsättningsgraden kommer att vara också den kommande regeringens mål. Då får regeringen inte glömma arbetslivskvaliteten eller de sysselsättningsmetoder som baserar sig på individens behov.

– En lyckad aktiv sysselsättningspolitik innebär inte att man skär ner utkomstskyddet för arbetslösa, utan att man skapar genuina sysselsättningsmöjligheter. Sysselsättningsgraden är hög. För att höja den ytterligare krävs mer stöd och hjälp för att utveckla kunnandet, i stället för tvång, konstaterar Katja Syvärinen som är vice ordförande för FFC:s styrelse.

FFC hoppas att den kommande regeringen bland annat tar itu med att bekämpa arbetsmarknadsbrottslighet, stärka förtroendemännens ställning och kollektivavtalens allmänt bindande karaktär samt främja ett genuint och rättvist lokalt avtalande.

– Regeringen måste ta klimatförändringen på allvar. Den påverkar också arbetslivet och arbetstagarna. Man måste genomföra en rättvis grön omställning genom att lyssna på arbetstagarna. De måste involveras i planeringen av åtgärderna. Det behövs satsningar på att utveckla nytt kunnande och skapa nya jobb, säger Jarkko Eloranta.

FFC:s mål för valperioden 2023–2027

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.