Varför har FFC satt upp egna mål inför riksdagsvalet? Vi svarar på fem frågor om vad FFC gör inför valet

Varför är fackcentralen FFC intresserad av riksdagsvalet, som hålls den 2 april? På vilket sätt försöker FFC påverka diskussionen inför valet och vad gör FFC för att nästa riksdag och regering ska förstå vardagen för arbetstagarna?
16.01.2023 14:32
LÖNTAGAREN
Foto: Marco Piunti iStock

Varför har FFC satt upp egna mål inför riksdagsvalet?

Precis som många andra organisationer offentliggör fackcentralen FFC sina egna mål inför valet. Det handlar egentligen om vilka mål FFC har för hela nästa valperiod, alltså vilka beslut FFC vill att ska fattas av nästa regering och riksdag.

FFC:s mål inför riksdagsvalet handlar om vilken ställning fackförbundens medlemmar har både i och utanför arbetslivet samt hur man kan förbättra grunden för välfärdssamhället. Till exempel vill FFC att man bättre ska kunna bekämpa arbetsrelaterat utnyttjande och förbättra ställningen för dem som faller offer för utnyttjande.

Du kan bekanta dig med målen på adressen www.vaalitavoitteet.fi/sv.

Bedriver FFC påverkansarbete inför valet?

Javisst, så mycket som möjligt. Till den finländska demokratin hör att riksdagsledamöterna vill ha en så bred förståelse och kunskapsbas som möjligt till stöd för sina beslut. Därför är det vanligt att de träffar representanter för olika organisationer och bildar sig sin egen uppfattning med hjälp av de här diskussionerna. 

FFC har särskild kompetens om vardagen för arbetstagarna, den vardag och de avtal som gäller på arbetsplatserna samt den finländska arbetslagstiftningen. Men FFC har också brett kunnande om många andra frågor som folk berörs av i olika skeden av livet – såsom utbildning, arbetslöshet och social trygghet. Inför valet bedriver FFC också påverkansarbete med dem som ställer upp som kandidater, eftersom det är bland dem som de blivande lagstiftarna kommer att väljas.

Vem ger FFC valbidrag?

FFC deltar med samma belopp i ett seminarium som arrangeras av varje riksdagsparti. Därmed stöder FFC alla partiers valarbete. Det här gäller alltså de partier som fick ledamöter invalda i riksdagen 2019. FFC uppskattar det arbete partierna gör i samband med valet och över huvud taget den roll partierna har som en del av den finländska demokratin. Dessutom vill FFC se till att till exempel löntagarkandidaterna har möjlighet att utföra valarbete även om de inte har några kontakter till penningstarka aktörer inom affärslivet.

Läs mer om föreningen Pro rättvisare samhälle, som delar ut bidrag till kandidater i riksdagsvalet.

Vad för FFC kampanj för i samband med valet?

De personer som definierar sig själva som arbetstagare röstar mer sällan än andra finländare. Det leder till att valresultatet snedvrids och att arbetstagarnas röst försvagas i det parlamentariska arbetet. Inför varje val för FFC kampanj för att öka valdeltagandet. FFC vill att alla ska uppleva att de kan hitta en kandidat som passar deras egna värderingar och att alla går och röstar på den kandidat som de har hittat. 

Vem är välkommen att gå med i FFC:s och fackförbundens valgalleri?

Valgalleriet är öppet för alla kandidater som förbinder sig till och agerar i enlighet med de värderingar som FFC och dess medlemsförbund står upp för. Du kan bekanta dig med värderingarna på adressen www.eduskuntavaaligalleria.fi/sv.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.