FFC har tre centrala mål inför nästa valperiod: att sysselsättningen ska försnabbas, att jämställdheten ska öka och att hela befolkningens kunnande ska stärkas.

 1. Snabbare sysselsättning
  Vi stärker hela befolkningens kunnande genom att förbättra omställningsskyddet som finansieras av arbetsgivarna och genom att förnya tjänsterna och förmånerna för arbetslösa utgående från FFC:s sporrande sysselsättningsmodell.
  Läs mer om FFC:s sporrande sysselsättningsmodell.
 2. Ökad jämställdhet
  Konkreta sätt att främja jämställdheten på arbetsmarknaden är att trygga lönetransparensen i lagstiftningen och att förnya föräldraledigheterna utgående från FFC:s reformförslag.
  Läs mer om FFC:s förslag till reform av familjeledigheterna.
 3. Smidigare övergång från jobb till jobb
  Vi tryggar det kunskapsunderlag som behövs på arbetsmarknaden genom att förlänga läroplikten, införa en baskunskapsgaranti som förbättrar kunnandet hos lågutbildade vuxna och stärka språkutbildningen för invandrare.


På den här webbplatsen samlar vi all information om FFC:s mål inför nästa valperiod. Vi har grupperat innehållet enligt sex teman. Klicka på rubriken för att läsa mer om målen inom varje tema:

FFC:s målsättningar för nästa valperiod finns också i broschyren Rakenna kanssamme luottamusyhteiskuntaa (på finska).