FFC:s Eloranta i sitt första maj-tal: Inbördes förtroende och sammanhållning i samhället uppkommer inte av sig själva 

I år firas valborg i ett läge där en riksdag har valts i Finland men regeringens mål fortfarande är under behandling. FFC:s ordförande Jarkko Eloranta påminner det kommande statsministerpartiet Samlingspartiet om att de nu axlar en betydande del av ansvaret för hur arbetstagarna kommer att må och klara sig under de närmaste åren.  
01.05. 10:30
FFC
Jarkko Eloranta. Foto Jaakko Lukumaa

– Varje regering utvärderas utifrån handlingarna. FFC:s viktigaste hälsning till Ständerhuset handlar om att samarbeta och nå överenskommelser. Förhoppningsvis sammanfaller det med den kommande regeringens hälsning till fackföreningsrörelsen, sa Jarkko Eloranta i sitt första maj-tal i Åbo.

Han framhävde att förtroende och sammanhållning är superkrafter för det finländska samhällets framgång, oavsett regeringsbas. Han uppmanar att lyfta blicken från nedskärningar och försämringar mot en strävan efter ett hållbarare och mänskligare arbetsliv.

– Det är klart att den kommande borgerliga regeringens prioritetsområden inte exakt kommer att motsvara FFC:s målsättningar. Petteri Orpo sa emellertid efter valet att ingen behöver vara orolig. Låt oss således lita på den blivande statsministerns ord.

Eloranta påminner om att det i arbetslivet finns många frågor som finländarna i hög utsträckning är överens om. Till exempel det att nästa regering måste ingripa i arbetsmarknadsbrottsligheten en gång för alla. Enligt FFC är den bästa metoden att, utöver att skärpa lagstiftningen och övervakningen, också förbättra fackföreningsrörelsens befogenheter och tillämpa allmänt bindande kollektivavtal. Okontrollerad frihet att avtala lokalt ökar å sin sida risken för dåliga anställningsvillkor.

– Arbetsplatsbrottsligheten och utnyttjande av arbetskraft berör inte bara invandrare. I många fall handlar det om unga som utsätts för usla anställningsvillkor och arbetsförhållanden i branscher med hög personalomsättning och låg organiseringsgrad.

Att försämra rättigheterna och skyddet för arbetstagarna är inte att utveckla arbetslivet. Utöver anställningsvillkoren ska också arbetsförhållandena vara i skick. Den kommande regeringen måste fortsätta utveckla arbetslivet så att arbetstagarna mår bra såväl fysiskt som psykiskt och kan utnyttja hela sin kunskapskapacitet.

Problem med den mentala hälsan ökar ständigt särskilt bland unga. Vi behöver få fram fungerande sätt att hantera den mentala belastningen som arbetet orsakar. Att värna om arbetsförmågan och kunskaperna är också bra sysselsättningspolitik, såväl när det gäller att hållas i arbetet som att hitta ett nytt arbete.

– Ålder, hälsa och kunskap är de största faktorerna som kan förhindra att man hittar ny sysselsättning. Inget av de nämnda hindren förändras eller avlägsnas genom att man försämrar utkomstskyddet för arbetslösa. Största delen av de som får utkomstskydd förtjänade under 2 500 euro i månaden när de var anställda. För dem är den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen drygt 1 000 euro. Att skära ner den bollar bara människorna från en social förmån till en annan, när målet i stället borde vara att bygga upp stigen till ett nytt arbete.

Läs hela Jarkko Elorantas första maj-tal (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.