Domstol i Frankrike slog fast att cykelbud och Uber-chaufförer är arbetstagare

Enligt två färska domar i Frankrike är cykelbud och chaufförer hos taxitjänsten Uber arbetstagare vars anställningsförhållande har maskerats till företagsverksamhet.
31.10.2019 09:31
LÖNTAGAREN
Matheo Clain som kör ut luncher med cykel i Paris säger att det är bra att cykelbuden kan organisera sig. Foto: Virpi Latva.

Det handlar om två enskilda fall, men om en plattformsarbetare i framtiden stämmer sin arbetsgivare kan dessa prejudikat påverka domstolens avgörande. Enligt cykelbudens nya fackförbund visar prejudikaten riktningen både för arbetsgivare och lagstiftare.

Den första rättsprocessen började efter att företaget Take Eat Easy, som var inriktat på hemkörning av måltider, gick i konkurs. En av de 160 cykelbuden som hade blivit arbetslösa gjorde anspråk på sina fordringar. Fallet gick till högsta domstolen som konstaterade att det utförda arbetet hade fyllt kriterierna för förhållandet chef–medarbetare. Högsta domstolen ansåg att cykelbudet hade rätt till de förmåner och ersättningar som hör till en fast anställning.

Manuela Grévin är juristen som försvarade cykelbudet, och hon välkomnar domen som ett prejudikat.

– Den klargjorde att plattformsarbete och anställning inte utesluter varandra.

Även om Manuela Grévin anser att de flesta plattformsyrkena uppfyller kriterierna för en anställning, bör situationerna enligt henne granskas från fall till fall.

– Rätten ansåg att buden som arbetade på Take Eat Easy-plattformen inte var riktiga företagare, eftersom plattformen följde var buden rörde sig i realtid och kunde utfärda straff. Det handlade uppenbart inte om förhållandet kund–företagare. 

Företagare bestämmer sina priser själva

Domen som meddelades för ett år sedan fick en fortsättning när också en annan plattformsarbetare vann en rättstvist. Det konstaterades att det rått ett klart kommandoförhållande mellan taxitjänsten Uber och en företagare-chaufför som varit tvungen att lämna tjänsten, och Uber dömdes att betala ersättningar för illegalt avslutande av ett anställningsförhållande.

Rätten ansåg att Uber-chauffören haft en anställning som maskerats till företagande, eftersom chauffören inte självständigt hade kunnat välja sina kunder eller bestämma om sina tariffer och arbetstider – eller ens bestämma vilka rutter han skulle köra.

Uber har verksamhet i flera länder och kommer att söka ändring i beslutet trots att även en domstol i England följer samma linje som i Frankrike. Redan år 2016 vägrade en domstol i London att erkänna 30 000 Uber-chaufförers ställning som företagare. Beslutet grundade sig bland annat på att Uber anordnar anställningsintervjuer för sina chaufförer och att de så kallade företagarna inte har någon egen kundkrets.

Lagstiftningen tillåter organisering

Revideringen av den franska arbetslagstiftningen som trädde i kraft 2016 identifierar den problematiska ställningen hos plattformsarbetare. De garanteras bland annat rätt att organisera sig, vilket inte gäller för företagare. Cykelbudet Arthur Hay från Bordeaux började samla sina arbetskamrater till en insatsgrupp i det skede när plattformarna började dumpa priserna.

– Vi ordnade maskningsstrejker och krävde att få förhandla om grunderna för skjutspriserna, men vi togs inte på allvar. Vi var tvungna att organisera oss till ett fackförbund, säger Arthur Hay.

Hay berättar att bara tio procent av dem som jobbar som bud på en plattform gör det i huvudsyssla.

– Att jobba som företagare passar en del. Vi är inte heller ute efter anställningsförhållanden för våra medlemmar, utan en jämlik ställning vid förhandlingsbordet.

Matheo Clain arbetar som bud på plattformen Deliveroo. Han kommer bra ihåg ett brev där arbetsgivaren meddelande att arvodet i framtiden är fem euro per leverans i stället för drygt sju euro i timmen som tidigare.

– Den som vill behålla sitt jobb kan ju inte ensam ställa till med bråk. Att buden kan organisera sig är en bra sak, säger Matheo Clain.

Virpi Latva, Paris
(översättning: Monika Sukoinen)

Läs mer

Domstolens beslut om cykelbud (på franska)

Advokatbyråns beskrivning av domstolens beslut om Uber-chaufförer (på franska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.