Plattformsekonomin och förändringarna i arbetslivet gör att arbetsavtalslagen måste uppdateras

FFC:s styrelse anser att den nuvarande arbetsavtalslagen inte längre motsvarar verkligheten på arbetsmarknaden och de utmaningar som plattformsekonomin innebär.
04.02.2019 14:30
FFC
Foto: iStock

– I gränsområdet mellan att vara fastanställd och att vara företagare har det bildats olika sätt att utföra och beställa arbete. Problemet är att de här sätten ofta innebär att anställningsförhållanden maskeras till uppdrag och att man på det sättet kan undvika arbetsgivarens skyldigheter, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Eloranta påminner om att maktförhållandet mellan den som utför arbetet och den som erbjuder arbetet inte har förändrats, utan det är den som erbjuder arbetet som bestämmer omständigheterna.

– Ett typiskt exempel är plattformsekonomin, där den som utför arbetet ofta arbetar med företagarstatus, men utan det skydd som ett anställningsförhållande ger.

Därför kräver FFC att definitionen av arbetsavtals- och arbetsgivarbegreppen ska förnyas, och att det ska bli ordning på övervakningen under nästa regeringsperiod.

Också sådant arbete måste räknas som ett arbetsavtal, där den som utför arbetet befinner sig i en position som kan jämföras med ett anställningsförhållande, under direkt eller indirekt ledning och övervakning, och inte självständigt kan välja sina uppdragsgivare eller bestämma priset på sitt arbete.

– Det är en helhetsbedömning av situationen som avgör. I arbetsavtalslagen måste man också skriva in ett förbud mot att maskera arbetsavtal till avtal om uppdrag. Ett sådant förbud ingår i Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendation om anställningsförhållanden från år 2006, påpekar Eloranta.

Arbetarskyddsmyndighetens skyldighet att övervaka att kriterierna för ett anställningsförhållande uppfylls måste också stärkas, och övervakningen måste få mer resurser. Arbetsrådets befogenheter måste utökas så att rådet kan ge utlåtanden om huruvida kriterierna för ett anställningsförhållande, som avses i arbetsavtalslagen, uppfylls.

– Arbetstagarens behov har inte förändrats: fortfarande behöver arbetstagaren den utkomst, anställningstrygghet och möjlighet att planera sitt liv som ett anställningsförhållande ger, konstaterar Jarkko Eloranta.

Läs mer i FFC:s publikation Työtä ilman turvaa – SAK vaatii työsopimusten naamioinnin lopettamista (på finska)

Bekanta dig också med FFC:s övriga målsättningar inför valperioden 2019–2023

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.