Preciseringarna av arbetsavtalslagen håller på att urvattnas – FFC kräver att regeringen rättar till sitt lagförslag

I regeringsprogrammet har regeringspartierna kommit överens om att precisera begreppet arbetsavtal i arbetsavtalslagen. Målet är att minska otryggheten i arbetslivet genom att förhindra att anställningar maskeras som någon annan form av arbete än sådant som grundar sig på ett arbetsavtal. FFC-juristen Paula Ilveskivi påpekar ändå att utkastet till lagförslag inte uppfyller de mål som har ställts upp för förslaget.
22.06. 13:57
FFC
Foto: iStock

Begreppet arbetsavtal behöver preciseras eftersom företagen i allt högre grad strävar efter att försämra skyddet för arbetstagarna och undgå sina skyldigheter som arbetsgivare. De vill att arbetet ska utföras genom arrangemang som bygger på olika uppdrags- och partnerskapsavtal i stället för genom anställningsförhållanden.

FFC är inte nöjd med det utkast till lagförslag som har varit på remiss.

– Förslaget motsvarar inte det mål som nämns i regeringsprogrammet. Man borde precisera begreppet arbetsavtal så att det bättre tar hänsyn till förändringarna i arbetslivet och olika sätt att jobba, men i stället fokuserar lagförslaget nu på att behandla de kännetecken som motiverar företagande. I sin nuvarande form kan lagförslaget rentav försämra arbetstagarnas ställning, säger Paula Ilveskivi som är jurist på FFC.

Paula Ilveskivi är jurist på FFC.

FFC anser att regeringen nu måste fortsätta bereda lagändringen och vill att förslaget omformuleras så att det bättre motsvarar uppdraget i regeringsprogrammet. Också motiveringarna till lagändringen måste motsvara det uppdrag som arbetsgruppen har fått.

– Man borde precisera förhållandet mellan kriterierna för en anställning och den helhetsprövning som görs, så att det av bestämmelserna framgår att helhetsprövningen är sekundär i förhållande till kriterierna för en anställning. Dessutom borde man betona de villkor och verkliga förhållanden som gäller för den som utför arbetet, samt personens förhållande till den som låter utföra arbetet.

Ilveskivi påpekar att man i motiveringen till lagändringen måste betona de omständigheter som är viktiga med tanke på ett arbetsavtal och därmed ett anställningsförhållande, i stället för att betona kriterierna för företagande.

– Det skulle också vara önskvärt att man i motiveringen beaktar principen om att arbetstagarna ska skyddas.

Läs FFC:s och STTK:s gemensamma utlåtande (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.