Varför borde Finland stifta en lag om företagens ansvar för de mänskliga rättigheterna?

FFC deltar i kampanjen Ykkösketjuun, som vill att det i Finland ska stiftas en lag om företagens ansvar för de mänskliga rättigheterna. Pia Björkbacka är internationell expert på FFC och hon svarar på tre frågor om ämnet.
13.11.2018 14:24
LÖNTAGAREN
Få produkter tillverkas från början till slut i Finland. I långa underleveranskedjor ökar risken för oetiskt agerande. Gorilla / Fredrik Ottosson

Varför borde Finland stifta en lag om företagens ansvar för de mänskliga rättigheterna?

Pia Björkbacka är internationell expert på FFC.

– En lag om företagsansvar skulle hjälpa konsumenterna att lita på att företagen försöker minimera risken för att de mänskliga rättigheterna kränks i produktionen. Man skulle också kunna förhindra de värsta kränkningarna i sådana företag som inte frivilligt beaktar de mänskliga rättigheterna.

– Få produkter tillverkas längre från början till slut i Finland. Rätten till människovärdigt arbete förverkligas inte alltid i multinationella företag eller i deras underleveranskedjor.

På vilka sätt kan företagen se till att deras underleverantörer inte bryter mot de mänskliga rättigheterna?

– Helt vattentätt kan man inte säkerställa det. Saker som berättar att företagen är ansvarstagande är bland annat att de låter göra en opartisk auditering för att kartlägga eventuella risker för brott mot de mänskliga rättigheterna i sina produktionskedjor, att de har certifikat som visar att råvarorna är ansvarsfullt producerade och att de samarbetar med de lokala fackföreningarna.

– Målsättningen med lagen är att uppmuntra företagen att ta ansvar och på det sättet förebygga brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vad kan jag som konsument eller arbetstagare göra för att få företagen att värna om sitt ansvar för de mänskliga rättigheterna?

– Som konsumenter och arbetstagare kan vi fråga hur väl företagen säkerställer att ingen i deras produktionskedja gör sig skyldig till brott mot de mänskliga rättigheterna. Genom en lag om företagens ansvar blir det i framtiden lättare för konsumenterna att lita på att företagen har försökt minimera risken för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i produktionen.

– Undersökningar visar att företagsansvar är en fråga som intresserar folk, och att en majoritet skulle vara beredd att låta en produkt som har tillverkats på ett oetiskt sätt ligga kvar i hyllan. Många anser ändå att det är ett problem att det är svårt att få tillräcklig information om företagens ansvarsfullhet.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.