Så gjorde jag: En enkel men rolig idé fick internationella möten att löpa smidigare – "Den globala ledningen var först förskräckt"

Satu Suvivirta representerar Ikeas finländska arbetstagare i möbeljättens europeiska företagsråd. Hon tröttnade på att mötestidtabellerna inte höll – och kom på en genialisk lösning på problemet.
20.02. 09:35
LÖNTAGAREN
Satu Suvivirta använder ett cykelhorn för att hålla ordning på det europeiska företagsrådets möten.

Idén var galen, men den fungerade.

När Satu Suvivirta trycker på det gröna cykelhornet under mötet, vet talaren att det är dags att börja avrunda sitt anförande. Och när hon tutar med cykelhornet under pausen förstår alla att mötet ska fortsätta om några minuter. När alla vet vilken tidtabell som gäller, hinner man behandla alla ärenden.

Satu Suvivirta är avdelningsbutikschef på Ikea i Kuopio och representerar Finland i det europeiska företagsrådet på Ikea. Hon hör också till arbetsutskottet som ansvarar för att arrangera mötena.

De europeiska företagsråden (på engelska European Works Council eller EWC) är lagstadgade organ vid multinationella företag. I rådet sitter representanter för personalen, som tillsammans med företagsledningen deltar i behandlingen av ärenden som gäller arbetstagarna.

Syftet är att personalens representanter ska kunna ställa frågor och få information om företagets planer och hur de påverkar vardagen för arbetstagarna.

När Satu Suvivirta deltog i sitt första möte för sex år sedan upptäckte hon att tidtabellen för företagsrådets möten inte alls höll.

– Om uppgiften var att framföra sin egen åsikt på till exempel två minuter, så var det alltid några som talade i tio minuter. Eller så gick folk på toaletten eller ut för att röka när pausen var slut, så att de inte var närvarande i tid.

Suvivirta tyckte att det var synd att alla mötesdelegater inte hann hålla sina anföranden när mötestidtabellen sprack. Därför packade hon med sig ett cykelhorn till nästa mötesresa och började hålla ordning genom att tuta med det.

– Jag frågade inte om lov. Den globala ledningen var först förskräckt, men sedan märkte de att min metod fungerar. Folk tycker att det är roligt när jag tutar med mitt cykelhorn.

Gott samarbete med ledningen

Det europeiska företagsrådet på Ikea sammanträder två gånger om året i Malmö. Det arbetsutskott som bereder mötena representerar över hundratusen anställda och träffar Ikeas internationella ledning en gång i månaden.

Suvivirta anser att det europeiska företagsrådet fungerar exemplariskt inom Ikea.

– Det är jättetrevligt att vi kommer så bra överens med den globala ledningen.

Satu Suvivirta hade inte haft några andra fackliga uppdrag tidigare, utan hon inledde sin bana som fackligt aktiv med de internationella förtroendeuppdragen inom det europeiska företagsrådet. Senare har hon också tagit sig an inhemska förtroendeuppdrag inom Servicefacket PAM.

– Jag brinner för att påverka. Jag vill göra något konkret som förbättrar livet för folk.

Suvivirta anser att det har varit givande och lärorikt att delta i det europeiska företagsrådets verksamhet. En utmaning har varit att man ska sköta saker på engelska och förstå människor från olika kulturer.

Vid mötena fick Suvivirta också nog av att direktörernas omsorgsfullt utarbetade Powerpoint-presentationer ständigt avbröts av otåliga delegater. Hon uppmanade ledningen att instruera delegaterna att ställa sina frågor först efter presentationerna.

Och då minskade antalet frågor, när folk gav sig till tåls och lyssnade på presentationerna ända till slut.

Suvivirta tror att hennes personlighet har bidragit till att hennes åtgärder för att upprätthålla ordningen har fått ett så gott mottagande.

– Jag är en tillräckligt lustig typ.

Minna Hotokka
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Vem?

Namn: Satu Suvivirta
Arbetsplats: Ikeas varuhus i Kuopio
Fackförbund: Servicefacket PAM
Uppdrag: Vice förtroendeman för förmännen samt de finländska arbetstagarnas representant i Ikeas europeiska företagsråd (EWC) och medlem i det europeiska företagsrådets arbetsutskott.

Artikeln ingår i serien "Så gjorde jag", där förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige berättar hur de har lyckats utveckla arbetslivet och förbättra vardagen på den egna arbetsplatsen. Här kan du läsa andra artiklar i samma serie.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.