FFC kräver eldupphör i Gaza

Fackcentralen FFC delar den oro som världsfacket ITUC, Europafacket ETUC och många medlemmar i fackförbunden känner över situationen i Israel och Palestina. Vi fördömer alla parters våldshandlingar mot civila, såväl i Israel som i Gaza och på Västbanken, och kräver ett omedelbart och permanent eldupphör i Gaza.
22.01. 14:53
FFC

Alla parter måste till fullo respektera internationell rätt, och misstänkta överträdelser måste utredas och de skyldiga ställas till svars.

Den katastrofala humanitära situationen i Gaza innebär inte bara att det krävs ett eldupphör, utan det krävs också snabbt och omfattande internationellt bistånd. Regeringarna måste ge sitt starka stöd till FN-organisationernas biståndsarbete i Gaza, där kriget och Israels blockad hotar leda till hungersnöd och förlamar livsviktiga tjänster såsom hälsovården. Förutom att man omedelbart måste rädda liv, måste man också satsa på att återupprätta palestiniernas arbetsmöjligheter och utkomst, på det sätt som Internationella arbetsorganisationen betonar.

Utöver de humanitära insatserna måste Finlands regering och Europeiska unionen tillsammans med det övriga internationella samfundet omedelbart göra allt som står i deras makt för att uppnå en rättvis och varaktig fred i Mellanöstern. Utgångspunkten måste vara genomförandet av FN:s säkerhetsråds slutsatser och en fredlig samexistens mellan två självständiga och livskraftiga stater. Våldsspiralen som fortsätter utan lösning och Israels ockupation av de palestinska territorierna är inte bara en regional tragedi, utan en faktor som skapar instabilitet och våld i hela världen, inklusive Europa.

Vi stöder också det långsiktiga samarbete som världsfacket ITUC har med fackföreningsrörelsen i Israel och Palestina för att stärka den kontinuerliga dialogen mellan dem och möjliggöra varaktig fred.
 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.