Den nordiska fackföreningsrörelsen kräver att den finländska regeringen avstår från försämringarna som drabbar löntagarna

Nordens fackliga samorganisation NFS kräver att den finländska regeringen avstår från sina planer på omfattande försämringar som drabbar löntagarna. Organisationen anser att regeringen genom sina åtgärder för Finland längre bort från de övriga nordiska länderna.
22.11.2023 11:28
FFC
Foto: miguelb / Creative Commons (CC BY 2.0 DEED)

– Den finska regeringen visar tydligt att man har bestämt sig för att föra Finland längre från den nordiska arbetsmarknadsmodellen och den balans mellan makt och ansvar som de sociala parterna behöver för att kunna ta ansvar för långsiktiga lösningar genom kollektivavtal och överenskommelser, skriver NFS i ställningstagandet som har publicerats i dag.

NFS konstaterar att regeringens förslag innebär att man tydligt och medvetet urholkar och försämrar arbetstagarnas rättigheter och möjlighet till en trygg inkomst. Samtidigt urholkas grundläggande fackliga rättigheter kring strejkrätt, sympatiåtgärder och politiska strejker. Däremot sker inga betydande försämringar eller inskränkningar för arbetsgivarsidan, påpekar NFS.

Nordens fackliga samorganisation NFS är en samarbetsorganisation för de fackliga centralorganisationerna i de nordiska länderna. NFS har 15 medlemsorganisationer som tillsammans representerar ungefär 8,5 miljoner löntagare. Från Finland är FFC och STTK medlemmar i NFS.

Uttalande från NFS om den finska regeringens inskränkningar av arbetstagarrättigheter i Finland

Vi NFS medlemsorganisationer och samtliga ordföranden från den samlade nordiska fackföreningsrörelsen i NFS samverkan vill med detta uttalande markera vårt starka missnöje och djupa oro för de allvarliga försämringar och inskränkningar som den finska regeringen planerar i grundläggande arbetstagarrättigheter.

Förslagen i regeringsprogrammet innefattar såväl omfattat försämrade anställningsvillkor, allvarliga begränsningar av strejkrätten och långtgående nedskärningar i den sociala tryggheten. Genomförs förslagen kommer det att få långtgående konsekvenser för såväl enskilda löntagare som för hela den finska arbetsmarknaden.

Det finns en tydlig och medveten linje i förslagen att urholka och genomgående försämra arbetstagarnas rättigheter och möjlighet till en trygg inkomst. Samtidigt urholkas grundläggande fackliga rättigheter kring strejkrätt, sympatiåtgärder och politiska strejker. Däremot sker inga betydande försämringar eller inskränkningar för arbetsgivarsidan. Genomförs förändringarna med denna totala ensidighet och samtidigt likgiltighet inför konsekvenserna av förslagen så kommer maktbalansen mellan parterna på den finska arbetsmarknaden att förskjutas på ett oacceptabelt sätt.

Konsekvenserna av den finska regeringens förslag är att löntagare får försämrade villkor genom en åtstramande ekonomisk politik och försämrad anställningstrygghet och hela den finska fackföreningsrörelsen påverkas mycket negativt. Den finska regeringen visar tydligt att man har bestämt sig för att föra Finland längre från den nordiska arbetsmarknadsmodellen och den balans mellan makt och ansvar som de sociala parterna behöver för att kunna ta ansvar för långsiktiga lösningar genom kollektivavtal och överenskommelser.

Vi uppmanar och kräver att den finska regeringen lyssnar på fackens krav och inte genomför de omfattande förändringar som gör livet sämre för arbetstagarna. Det är dags att på allvar lyssna på samtliga arbetsmarknadsparter, dra tillbaka förslagen och för regeringen att ta ansvar tillsammans med de sociala parterna, i en riktig trepartsförhandling.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.