Ukrainarna behöver nu stöd också på arbetsplatserna

Ukrainare som har flytt kriget har börjat anlända till Finland och så småningom kommer också antalet ukrainare på de finländska arbetsplatserna att öka. Då är det viktigt att de ukrainska arbetskamraterna får stöd från arbetsgemenskapen, säger Eve Kyntäjä som är expert på invandringspolitik på fackcentralen FFC. Hon betonar att ukrainarna naturligtvis ska omfattas av samma anställningsvillkor som alla andra.
11.03.2022 10:28
FFC
Allt fler ukrainare som flyr kriget kommer också till Finland. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva

En stor del av de ukrainare som hittills har anlänt till Finland har någon koppling till Finland och har inkvarterats hos sina släktingar eller vänner. Därför vet ingen exakt hur många ukrainare som redan kommit hit. En sak som ändå är säker är att antalet kommer att öka under de närmaste veckorna.

Ukrainare som flyr kriget till EU-länder omfattas av EU:s direktiv om tillfälligt skydd. Direktivet slår fast att ukrainarna kan få ett års uppehållstillstånd i EU:s medlemsländer. Finland har fattat beslut om att ge skydd åt ett större antal personer än vad beslutet på EU-nivå innebär. Direktivet ger också ukrainarna rätt att jobba i EU.

Eve Kyntäjä från FFC betonar att ukrainare som flyr kriget befinner sig i en mycket sårbar situation. Det är oerhört viktigt att de inte faller offer för utnyttjande, varken på grund av sin nöd eller sin vilja att jobba.

Kyntäjä påpekar att det finns en stor risk för att arbetstagare som inte kan finska eller svenska, och som inte känner till sina rättigheter och skyldigheter i det finländska arbetslivet, kan falla offer för lönedumpning eller annat utnyttjande i arbetslivet.

I Finland jobbar sedan tidigare ukrainare som bland annat säsongarbetare och byggnadsarbetare. Nu kommer vi troligtvis att få se ukrainska arbetstagare i allt fler branscher.

– Det kan vara klokt för arbetsplatserna att förbereda sig på det här. Till exempel kan man utse mer erfarna arbetstagare till handledare för de ukrainare som får jobb på arbetsplatsen. Det skulle också vara viktigt att förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige genast ser till att de ukrainska arbetstagarna får bekanta sig med spelreglerna i det finländska arbetslivet samt noggrant säkerställer att anställningsvillkoren för de ukrainska arbetstagarna är i skick.

Eve Kyntäjä funderar dessutom om det skulle vara möjligt för de förtroendevalda på arbetsplatserna att ordna en mer allmän introduktion i det finländska samhället och se till att ukrainarna får hjälp med att sköta vardagliga ärenden.

Mer information och rådgivning

I FFC:s webbtjänst Arbetslivets spelregler ingår också Arbetslivets ABC på ukrainska – ett paket med grundläggande information om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter i det finländska arbetslivet.

FFC:s rådgivning om spelreglerna i arbetslivet betjänar på finska och engelska.

Migrationsverket har tagit fram uppdaterade anvisningar för dem som anländer till Finland från Ukraina. Anvisningarna finns också på ukrainska.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.