Många fler tog kontakt med FFC:s rådgivning om spelreglerna i arbetslivet

Antalet kontakter till FFC:s rådgivning om spelreglerna i arbetslivet ökade i fjol med mer än en fjärdedel jämfört med året innan – från 417 till 526. Bland dem som kontaktade rådgivningen fanns också många som har flytt kriget i Ukraina.
27.01.2023 13:47
FFC

Den rådgivning som fackcentralen FFC erbjuder per telefon och e-post ingår i servicehelheten Arbetslivets spelregler. Tjänstens innehåll på ukrainska och ryska utökades avsevärt våren 2021 när Ryssland inledde sitt omfattande angreppskrig mot Ukraina.

– Det verkar som om de som flytt från Ukraina har hittat FFC:s tjänst. Vi har gett information om Arbetslivets spelregler via flera frivilligorganisationer och dessutom har vi deltagit i informationsmöten som på plats har tolkats till ukrainska, berättar Maaret Pulliainen som jobbar som expert på rådgivningen.

Liksom tidigare år var det vanligast att de som kontaktade FFC:s rådgivning hade frågor om lönen.

– Nästan hälften av dem som kontaktade rådgivningen hade lönerelaterade frågor eller problem. Tyvärr handlar en stor del av de här frågorna om oklarheter med lönebetalningen, konstaterar Pulliainen.

De som har kontaktat FFC:s rådgivning om spelreglerna i arbetslivet jobbar oftast inom turism-, restaurang- och fritidstjänster, fastighetstjänster samt husbyggnadsbranschen. Ungefär en tredjedel av alla samtal och meddelanden kom från de här branscherna.

Rådgivningen betjänar på finska och engelska. Mer än hälften av dem som kontaktade rådgivningen i fjol gjorde det på engelska. Rådgivningen har dessutom tillgång till digital tolkning, som gör det möjligt att betjäna också på andra språk.

Tjänsten ger råd per telefon och e-post. Maaret Pulliainen är glad över att antalet samtal har ökat rejält jämfört med tidigare år.

– När man ringer kan vår rådgivare genast tala med den som tar kontakt, vi kan genast ställa frågor om de viktigaste bakgrundsuppgifterna och vi kan ge de första anvisningarna. Samtidigt kan vi försäkra oss om att den som ringer har tillräckliga språkkunskaper och vid behov kan vi koppla in en tolk i samtalet. Ofta kan vi sedan precisera diskussionen ytterligare per e-post.

FFC:s rådgivning om spelreglerna i arbetslivet erbjuder personlig rådgivning för i synnerhet unga och arbetstagare med utländsk bakgrund. Den avgiftsfria tjänsten är öppen för alla och man behöver inte vara medlem i ett fackförbund för att kontakta rådgivningen. Du kan kontakta rådgivningen på numret 0800 414 004 eller skicka e-post till tyosuhdeneuvonta@sak.fi. Telefontjänsten är öppen måndagar kl. 14–17 samt tisdagar och onsdagar kl. 9–11 och kl. 12–15.

Förutom rådgivningen per telefon och e-post erbjuder FFC tillförlitlig information om arbetslivet på webbplatsen Arbetslivetsspelregler.fi. Ett omfattande informationspaket om spelreglerna i arbetslivet finns på svenska, finska, engelska, ukrainska och ryska. Dessutom innehåller tjänsten grundläggande information om det finländska arbetslivet på 18 andra språk.

FFC har åren 2021 och 2022 fått finansiering av Arbets- och näringsministeriet för arbetet med att utveckla tjänsten Arbetslivets spelregler.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.