Utredning: Utländska arbetstagare uppskattar arbetslivet i Finland – Många möter dock problem i början av karriären

Arbetstagare med utländsk bakgrund anser att arbetslivet i Finland har många goda sidor: låga hierarkier, chefer som är lätta att nå, balans mellan arbete och fritid samt förtroende mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Problem orsakas av förfarandena kring uppehållstillstånd, brist på kunskaper om arbetslivet samt språkmuren.
17.05. 09:47
FFC
Foto: iStock

Även om det finns problem i arbetslivet i Finland, anser många att arbetslivet är bättre organiserat än i länder där de bott tidigare:

Till exempel det här jobbet skulle jag under inga omständigheter ha gjort [i mitt tidigare hemland]. Där ser man ned på städare, de får ingen uppskattning och de räknas inte ens som medlemmar i arbetsgemenskapen. Här i Finland bemöts också städare med respekt, och till exempel andra anställda hälsar på dem och är vänliga mot dem.

Det här framgår av en färsk undersökning för vilken man har intervjuat utlänningar som jobbar i arbetaryrken. De intervjuade jobbar inom social- och hälsovården, service- och byggbranschen samt jordbruket. Forskningsmaterialet består av 25 kvalitativa intervjuer som genomfördes på fem språk i december 2022–april 2023. Materialet ger kunskap om de intervjuades upplevelser i Finland. Undersökningen genomfördes av E2 Forskning som en del av forskningsprojektet Tulevaisuuden Suomen tekijät (Framtidens Finlands skapare).

Början av karriären är svår för en utlänning 

De intervjuade personerna mötte i typiska fall problem genast efter att de kommit till Finland. Två av de intervjuade måste betala så kallade tröskelpengar till en "förmedlare" för att få sitt första jobb:

Det var svårt att hitta ett jobb, jag jobbade också i Helsingfors ett par månader och på ett annat ställe, och hittade ett jobb först när jag betalade pengar till en man som skötte om saken. – – Okej, jag minns inte, jag betalade ungefär tusen euro för att få det här jobbet.

En del av de intervjuade säger att de hade oklarheter i anställningsvillkoren och att bristen på språkkunskaper gjorde det svårt att hitta ett jobb som matchade deras färdigheter. Många är tvungna att ta emot många jobb samtidigt: 

På morgonen jobbade jag på en sushirestaurang, på kvällen jobbade jag som städare och på helgerna jobbade jag som matkurir. Medan jag körde bilen tog jag på mig hörlurarna och lyssnade på en finsk podcast för att lära mig finska.

Största delen av de intervjuade har dock successivt lyckats förbättra sin ställning på arbetsmarknaden. Många är stolta över att kunna försörja sig själva och sina familjer.

Bedöms utländska arbetstagares insatser mer kritiskt än finländska arbetstagares?

Enligt de intervjuade arbetstagarna ökar trivseln i Finland när man har fått permanent uppehållstillstånd eftersom det minskar osäkerheten inför framtiden och uppmuntrar till exempel till studier som främjar karriären.

De negativa erfarenheterna anknyter till rasism och till fördomar mot invandrare. En del upplever att både kunder och chefer bedömer utländska arbetstagares arbetsinsats mer kritiskt än finländska arbetstagares.

Kunskaper i finska betraktas också som viktiga. Kunskaperna i finska hjälper med att skapa vänskapsförhållanden och gör det lättare att förstå samhället. Kunskaper i engelska stödjer å andra sidan kontakterna med andra personer med invandrarbakgrund.

Integrationen underlättas då man får sin familj till Finland och då maken och barnen trivs. Många uppskattar också den högklassiga utbildningen som erbjuds barnen.

När du är ensam känner du ibland hemlängtan. Men nu är min familj här och allt är bra. – – Jag är mycket lyckligare än när jag var här ensam.

Förhandsuppgifterna om Finland är ofta bristfälliga

De intervjuade berättar att de hade begränsade kunskaper om Finland före flytten. De hade sökt information bland annat på webbplatser, i sociala medier och hos bekanta som bor i Finland. Den information som de fick var i huvudsak positiv, vilket uppmuntrade dem att flytta.

De intervjuade berättar att attraktionsfaktorer som bidrog till beslutet att flytta var till exempel den högklassiga utbildningen, den rena naturen och demokratin. De som hade familj såg Finland som ett bra land med tanke på barnens framtid.

– I motsats till de negativa nyhetsrapporterna som publicerats under den senaste tiden bor det också människor med utländsk bakgrund som är nöjda med sina arbetsomständigheter och med livet i vårt land. I det finländska samhället och arbetslivet finns många styrkor som kan tyckas självklara för infödda finländare. Det är viktigt att vi identifierar våra styrkor, men också att vi ser problemen och ingriper effektivt i de svårigheter som utlänningar möter i vårt land. Vårt arbetsliv förblir inte bra om vi inte aktivt arbetar för det, säger äldre forskare, pol.dr Rolle Alho från E2 Forskning.

Om undersökningen

  • Undersökningen är den första delpublikationen i projektet Tulevaisuuden Suomen tekijät (Framtidens Finlands skapare) (9/2022–12/2024). Forskningsprojektet söker lösningar på akuta problem i arbetslivet, såsom polariseringen och bristen på arbetskraft.
  • Forskningsprojektet finansieras av Fackförbundet Pro, Välmåendebranschen HALI, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Justitieministeriet, Servicefacket PAM, Byggnadsindustrin RT, STTK, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Industrins lönearbetare TP och Arbetspensionsförsäkrarna TELA.
  • Undersökningen genomförs av E2 Forskning, som är en obunden och tvärvetenskaplig forskningsanstalt som betjänar organisationer, företag, stiftelser, kommuner, ministerier, politiska beslutsfattare och medier med information.
  • Ordförande för projektets uppföljningsgrupp är Juha Antila (FFC) och vice ordförande Arja Laitinen (HALI).
  • Läs mer på projektets webbplats (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.