Tillgångsprövningen återinförs i byggbranschen i Nyland och Egentliga Finland – FFC: De som redan finns i landet ska ha möjlighet att först söka de lediga jobben

Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Egentliga Finland har uppdaterat sina riktlinjer för arbetstillstånd och återinför tillgångsprövningen för nästan alla jobb inom byggbranschen.
14.06. 13:21 Uppdaterad 19.06. 12:23
LÖNTAGAREN
Foto: Patrik Lindström

Det går dåligt för byggbranschen just nu och efterfrågan på arbetskraft har sjunkit inom många yrken. Byggnadsindustrin RT förutspår (på finska) att byggandet kommer att minska med 3,5 procent i år och ungefär 0,5 procent nästa år.

Nu har närings-, trafik- och miljöcentralerna i både Nyland och Egentliga Finland uppdaterat sina riktlinjer för arbetstillstånd och återinför tillgångsprövningen för nästan alla yrken inom byggbranschen. I Nyland är det endast rörmontörer samt takmontörer och takreparatörer som i fortsättningen står utanför tillgångsprövningen, i Egentliga Finland rörmontörer och murare.

Tillgångsprövning betyder att arbets- och näringsbyrån utreder om det redan finns tillgång till lämplig arbetskraft i Finland, innan uppehållstillstånd beviljas åt arbetstagare som kommer från länder utanför EU- och EES-området.

Arbets- och näringsbyråerna gör ändå upp regionala riktlinjer över yrken där det råder brist på arbetskraft. I de här yrkena kan arbetskraftsmyndigheten förorda att uppehållstillstånd beviljas utan att man gör en prövning av tillgången på arbetskraft i Finland. 

– Ett av syftena med de regionala riktlinjerna för arbetstillstånd är att stödja tillgången på arbetskraft så att särdragen på den regionala arbetsmarknaden beaktas, säger Eve Kyntäjä som är expert på invandrings- och arbetskraftspolitik på fackcentralen FFC.

När arbetsgivarna söker arbetstagare till sådana yrken som inte finns uppräknade i de regionala riktlinjerna, ska platsannonserna publiceras på arbets- och näringsbyråns webbplats och på den europeiska arbetsförmedlingens EURES-portal. Jobben ska hållas lediga i två veckor.

I Nyland har man dock bestämt att arbetsgivarna inte längre är tvungna att publicera jobben i EURES-portalen efter att tjänsten Jobbmarknaden togs i bruk. Samtidigt beaktar man inte längre potentiella arbetssökande inom EU- och EES-området vid prövningen av tillgången på arbetskraft.

Eve Kyntäjä betonar att avsikten med tillgångsprövningen också är att göra det lättare för den arbetskraft som redan står till arbetsmarknadens förfogande att få jobb. Tack vare tillgångsprövningen får arbetslösa arbetssökande en möjlighet att söka lediga jobb innan arbetsgivaren börjar rekrytera arbetskraft från länder utanför EU.

– FFC anser att det är viktigt att arbetslösa arbetssökande – både personer med finländskt ursprung och invandrare – har företräde att söka lediga jobb, om det inte handlar om branscher där bristen på arbetskraft är akut. Arbetslösa arbetssökande får inte lämnas åt sitt öde.

Enligt Kyntäjä är det också viktigt att de lediga jobben också i fortsättningen publiceras i EURES-portalen.

Ökat utnyttjande av utländsk arbetskraft

Toni Malmström, som är avtalsbranschansvarig på Byggnadsförbundet, säger att sysselsättningsläget i byggbranschen har försämrats radikalt på en kort tid. Ofta finns det mer jobb på sommaren, men nu är det inte så. Många företag har permitterat eller håller på att permittera sina anställda, och en del företag har helt lagt ner sin verksamhet.

– Jag är särskilt oroad över dem som studerar i byggbranschen. Det är svårt för dem att få en praktikplats eller ett sommarjobb.

Malmström välkomnar därför beslutet att återinföra tillgångsprövningen.

I byggbranschen har det under den senaste tiden blivit allt vanligare att utländska arbetstagare utnyttjas. Det senaste fenomenet är att arbetstagare utan språkkunskaper, som befinner sig i en utsatt situation, vilseleds att jobba som så kallade egenanställda eller lättföretagare.

– Förhandskontrollen av anställningsvillkoren har försvagats och man har inte satsat tillräckligt på att förhindra att utländska arbetstagare utnyttjas. Vi hoppas att den nya regeringen ska ändra på det här, säger Eve Kyntäjä från FFC.

Också Toni Malmström önskar skärpt förhandskontroll. Det finns många fenomen som det inte går att få bukt med genom efterkontroll: till exempel den utbredda användningen av bemanningsanställda, att utländska arbetstagare avkrävs tröskelpengar i utbyte mot arbetstillstånd och att arbetstagare luras till falskt egenföretagande.

Malmström påpekar att en eventuell höjning av inkomstgränsen för arbetskraft från länder utanför EU inte kommer att förhindra att arbetstagare utnyttjas.

– Vi får regelbundet höra om fall där arbetsgivaren på pappret har betalat kollektivavtalsenlig lön, men där arbetstagarna i praktiken är tvungna att betala tillbaka en del av lönen till arbetsgivaren.

De nya riktlinjen för arbetstillstånd i Nyland och Egentliga Finland träder i kraft den 15 juni och gäller till den 15 december.

Läs mer om vad FFC anser att man borde göra för att förhindra utnyttjande av arbetstagare.

Uppdatering 19.6.2023: Artikeln har kompletterats med information om de nya riktlinjerna i Egentliga Finland. Ursprungligen beskrev artikeln bara situationen i Nyland. 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.