Föreningen Pro rättvisare samhälle stöder valkandidater som vet hur arbetstagarnas vardag ser ut

Föreningen Pro rättvisare samhälle, som grundades i fjol, delar inför riksdagsvalet ut bidrag till sådana kandidater som är insatta i det finländska arbetslivet och vet hur löntagarnas vardag ser ut. För närvarande är fackcentralen FFC föreningens enda finansiär. Målet är ändå att också andra sammanslutningar som delar föreningens värderingar och mål ska bli medlemmar i föreningen.
16.01.2023 14:19
LÖNTAGAREN
Skärmdump från föreningen Pro rättvisare samhälles webbplats.

– Föreningen Pro rättvisare samhälle är en måhända blygsam, men ändå nödvändig, motkraft till föreningen Pro markkinatalous, som finansieras av Finlands Näringsliv EK och andra organisationer med koppling till näringslivet. Näringslivet har hittills delat ut nästan 1,3 miljoner euro i valbidrag till kandidater och partier inför riksdagsvalet 2023, konstaterar Jyrki Konola som är ombud för föreningen Pro rättvisare samhälle.
 
Största delen av de bidrag som föreningen Pro markkinatalous har beviljat har gått till representanter för de partier vars kandidater i genomsnitt spenderade mest pengar inför det senaste riksdagsvalet.
 
– Det känns inte rättvist att någon ger ännu mer pengar åt de kandidater som ändå har råd att satsa mest pengar på sina kampanjer. På något sätt måste vi göra det här mer balanserat, säger Konola.

Nu kan kandidater ansöka om bidrag

Föreningen Pro rättvisare samhälle öppnade i januari en webbplats där kandidater kan ansöka om bidrag för sin valkampanj från föreningen.

– De kandidater som ansöker om bidrag ska förbinda sig till föreningens tre mål: att främja ett rättvist arbetsliv, stödja välfärds- och avtalssamhället samt främja en verksamhetsmiljö där företag inte kan uppnå en konkurrensfördel genom att bryta mot reglerna. Kandidaterna måste också vara öppna med att de har fått valbidrag, eftersom namnen på alla kandidater som har fått bidrag kommer att publiceras på föreningens webbplats, berättar Jyrki Konola.
 
Utgående från ansökningarna fattar föreningens styrelse beslut om vilka kandidater som får bidrag. De första besluten fattas i januari och bidragen betalas ut till kandidaterna så fort som möjligt efter det. 
 
– Föreningen kan bevilja bidrag åt kandidater från alla partier och också kandidater som inte hör till någon grupp. Partierna får inga bidrag, utan endast enskilda kandidater, berättar ombudet Jyrki Konola.
 
Föreningen Pro rättvisare samhälle har som långsiktigt mål att göra valfinansieringen mer transparent, sänka gränsen för när kandidaterna är skyldiga att redovisa bidrag och slå fast en övre gräns för kampanjfinansiering. Att föreningen har valt de här målen beror enligt Konola på att man är orolig över hur den finländska demokratin ska fungera och bevara sin legitimitet.
 
– Om pengar blir en allt viktigare del av valkampanjerna, så begränsar det möjligheterna för mindre förmögna att delta och påverka utvecklingen i Finland. Det här måste vi förhindra och vi måste säkerställa att medborgarna har så jämlika möjligheter att påverka som möjligt.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.