Regeringen vill låta uppsägningsgrunderna formas av domstolarna – FFC-jurist: En oklar situation skulle leda till fler egenmäktiga uppsägningar

Juristen Paula Ilveskivi från fackcentralen FFC berättar varför regeringens planer på att göra det lättare att säga upp personal vid små företag skulle leda till mer egenmäktigt agerande bland arbetsgivarna.
18.09.2018 16:29
FFC
Forskningen visar att ett otryggt anställningsförhållande är en betydande psykosocial belastningsfaktor i arbetet. Foto: Mascot/Gorilla

Varför gör regeringens planerade lagändring det möjligt för arbetsgivare att egenmäktigt säga upp anställda?

– I regeringens promemoria har inte innehållet i de nya, lättare uppsägningsgrunderna definierats exakt.

– I stället konstaterar man i promemorian att innehållet i lagen kommer att formas genom framtida rättspraxis. I praktiken betyder det här att uppsägningsgrunderna kommer att preciseras först efter att man har bestridit uppsägningarna och domstolarna har behandlat fallen.

– Vi anser att det är ohållbart att låta uppsägningsgrunderna bero på rättspraxis som formas i framtiden. Om situationen lämnas oklar kommer risken för egenmäktiga uppsägningar oundvikligen att öka.

Hur påverkas arbetstagarnas hälsa och välbefinnande om uppsägningsgrunderna luckras upp?

– Forskningen visar att ett otryggt anställningsförhållande är en betydande psykosocial belastningsfaktor i arbetet. Dessutom vet man att arbetstagare som lider av hög belastning och som mår dåligt inte är produktiva. 

– Den som sägs upp på personrelaterade grunder blir enligt den nuvarande lagen utan arbetslöshetsersättning i 90 dagar, om inte personen bevisligen har bestridit uppsägningen. Regeringens promemoria tar inte på något sätt ställning till hur en eventuell lagändring påverkar förutsättningarna för dem som sägs upp att få arbetslöshetsersättning. Det här har vi också påpekat i vårt utlåtande (på finska).

– Regeringen har motiverat beslutet att luckra upp uppsägningsgrunderna med att sysselsättningsläget förbättras, men den här motiveringen har många experter redan skjutit ner.

Läs mer om regeringens lagförslag och förbundens åtgärder

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.