FFC:s styrelse om uppsägningslagen: Påverkansarbetet har gett goda resultat

FFC:s styrelse behandlade regeringen Sipiläs förslag om att göra det lättare att säga upp personal vid små företag av personrelaterade skäl, och konstaterade att den fortfarande inte anser att förslaget är nödvändigt eller har en positiv effekt på sysselsättningen.
05.11.2018 14:03
FFC
Foto: Patrik Lindström / FFC

– Den nuvarande lagen har fungerat och har redan möjliggjort det som man har marknadsfört den här lagändringen med. Det här är inte heller ett effektivt eller fungerande sätt att förbättra sysselsättningen. 

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta bedömer därför att det mer handlar om att göra den nuvarande verksamhetsmodellen tydligare.

FFC och dess förbund har sedan våren gjort ett starkt påverkansarbete för att ingenting som skapar ojämlikhet på arbetsmarknaden och möjliggör egenmäktiga uppsägningar ska skrivas in i lagen.

– Vi har nått långt från den situation som rådde i våras. Av de försämringar som regeringen beslutade om i samband med förhandlingarna om budgetramarna, drog regeringen redan i somras bort förslaget som skulle ha gjort det möjligt att anställa under 30-åringar på viss tid utan orsak. Under hösten fick vi dessutom bort lagtextens formulering om att ett undergrävt förtroendeförhållande är en orsak till uppsägning, samt det exakta personalantal som skulle ha delat in arbetstagarna i två kast enligt hur stark anställningstrygghet de har.

Vid sitt extraordinarie möte den 26 oktober konstaterade FFC:s styrelse att det nya förslaget till innehåll i arbetsavtalslagen, som Sipilä dagen innan hade gett arbetsmarknadsparterna, gör att förbunden kan fatta beslut om att avbryta sina stridsåtgärder. FFC:s styrelse ansåg ändå att det fortsatta arbetet ska ske på trepartsbasis.

– Arbetet har skett i konstruktiv anda, vilket igen bevisar att trepartsarbetet ger mervärde åt lagberedningen. Vi förutsätter att förslaget ges till riksdagen i den form man kommer överens om på trepartsbasis.

Medlemsförbunden behandlar regeringens proposition om ändring av arbetsavtalslagen, med tillhörande motiveringar, i sina beslutande organ och fattar beslut om de organisationsmässiga åtgärderna.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.