Regeringen avstod från de förslag som skulle ha behandlat arbetstagarna ojämlikt – det nya förslaget är bättre än det förra

FFC:s och förbundens kampanj och stridsåtgärder har gett resultat. Regeringen har avstått från sina ursprungliga förslag som skulle ha behandlat arbetstagarna ojämlikt.
29.10.2018 17:15
FFC
Regeringen har ändrat sitt lagförslag om att försämra uppsägningsskyddet vid små företag. Foto: Mascot/Gorilla

Regeringen drog redan i somras bort sitt förslag om göra det tillåtet att visstidsanställa under 30-åringar som har varit arbetslösa i minst tre månader utan att ange någon motivering till att anställningen är tidsbunden.

Förra veckan ändrade regeringen sitt förslag om att göra det lättare att säga upp arbetstagare av personrelaterade skäl vid företag med färre än 10 anställda (eller 20 anställda som regeringen allra först föreslog). I det nya förslaget nämns inte längre något exakt antal anställda, utan företagets storlek beaktas när man gör en helhetsbedömning av grunderna för uppsägning. Det här är något man redan hittills har gjort inom rättspraxisen. Regeringen har ändå inte gjort motiveringstexterna till lagförslaget ännu.

Regeringens nya förslag innehåller saker som FFC har drivit.

Positivt med förslaget är åtminstone följande saker

  1. I grunderna för uppsägning nämns inte längre någon exakt gräns för antalet anställda.
  2. Karensen efter att en arbetstagare har blivit uppsagd av personrelaterade skäl förkortas från 90 dagar till 60 dagar.
  3. Regeringen meddelade att den är beredd att tillsätta trepartsarbetsgrupper för att rätta till den första aktiveringsmodellen och bereda den andra aktiveringsmodellen, alltså modellen för självständig jobbsökning.
  4. Dessutom lovade statsminister Juha Sipilä att motiveringarna till ändringen av grunderna för uppsägning i arbetsavtalslagen görs på trepartsbasis tillsammans med arbetsmarknadsorganisationernas representanter.

 

Vad beslöt FFC:s styrelse i fredags?

Styrelsen rekommenderade att medlemsförbunden behandlar regeringens nya förslag i sina beslutande organ. Många förbund meddelade efter FFC:s styrelsemöte att de avbryter sina stridsåtgärder tills vidare. Förbunden har ändå inte fattat beslut om att avsluta åtgärderna. Mer information om förbundens beslut hittar du längre ner på den här sidan.

Vad händer härnäst?

Vi bekantar oss noggrant med regeringens förändrade förslag till lagändring om uppsägningar. Vi utreder också vad regeringens löfte om förhandlingar på trepartsbasis betyder i praktiken. Vi förutsätter att det handlar om äkta avtalande på trepartsbasis och att det finns äkta möjligheter att påverka.

Vilka beslut har FFC:s medlemsförbund fattat?

FFC:s medlemsförbund kommer att behandla regeringens nya förslag i sina beslutande organ. Därefter fattar alla förbund sina egna beslut om huruvida de fortsätter med stridsåtgärder.

Servicefacket PAM

PAM har tills vidare lagt stridsåtgärderna på is. Beslutet berör inte stridsåtgärder som hänför sig till kollektivavtalsförhandlingarna inom bevakningsbranschen.

Läs mer på PAM:s webbplats.

Industrifacket

Industrifacket har avbrutit alla stridsåtgärder. Strejken inom trävarusektorn och specialbranschernas sektor upphörde lördagen den 27 oktober. Även alla planerade stridsåtgärder för de kommande veckorna har lagts på is tills vidare.

Industrifackets styrelse sammanträder tisdagen den 30 oktober för att ta ställning till regeringens nya förslag och FFC:s förslag.

Läs mer på Industrifackets webbplats.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

JHL:s styrelse behandlar faktorer i anslutning till uppsägningslagen den 7 november och tar då ställning till om de politiska stridsåtgärderna kan avbrytas.

JHL bedömer behovet av stridstgärder på nytt om förbundet inte får tydliga motiveringar beträffande hur uppsägningsskyddet utformas i den nya lagen.

Läs mer på JHL:s webbplats.

Elektrikerförbundet

Elektrikerförbundet har avbrutit strejken i den mekaniska skogsindustrin och specialbranscherna. Arbetstagarna har återgått till sitt normala arbete lördagen den 27 oktober.

Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Finlands livsmedelsarbetareförbund SEL

SEL:s styrelse har beslutat att skjuta upp de politiska strejker som har planerats inom livsmedelsindustrin. SEL tar ställning till regeringens nya förslag och den nya situationen vid ett extra insatt styrelsemöte onsdagen den 31 oktober.

Läs mer på SEL:s webbplats (på finska).

Lokmannaförbundet

Lokmannaförbundet har avbrutit förberedelserna av de planerade politiska stridsåtgärderna och följer med den trepartsbehandling som statsministern har utlovat.

Läs mer på Lokmannaförbundets webbplats (på finska).

Läs mer om regeringens förslag till uppsägningslag och de fackliga motåtgärderna på www.sak.fi/sistadroppen.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.