FFC:arna kräver att regeringen helt drar bort försämringarna av uppsägningsskyddet – "Det vi har jobbat länge med att bygga upp riskerar nu att snabbt monteras ner"

– Det kommer inga nya jobb genom att man gör det lättare att säga upp folk. Det är helt bakvänt, säger Daniel Hannus från Industrifacket. Han är en av de drygt 500 beslutsfattare från FFC:s medlemsförbund som i fredags samlades i Helsingfors för att diskutera de fackliga åtgärderna mot regeringens planer på att försämra uppsägningsskyddet.
05.10.2018 16:30
LÖNTAGAREN
Ungefär 500 beslutsfattare från FFC-förbunden hade samlats i Helsingfors på fredagen. Foto: Jonny Smeds / FFC

Det var fullsatt när ungefär 500 beslutsfattare från FFC:s medlemsförbund samlades på Folkets hus, Paasitornet, i Hagnäs i Helsingfors på fredagen. Kravet var entydigt – regeringen måste dra bort sitt förlag till försämrat uppsägningsskydd på små arbetsplatser.

– Det här är en mycket viktig fråga, både med tanke på den enskilda arbetstagarens trygghet och med tanke på framtidens arbetsliv. Det vi har jobbat länge med att bygga upp riskerar nu att snabbt monteras ner – och det är något vi kan tvingas leva med i decennier, säger Peter Sjökvist sitter i Industrifackets styrelse och är huvudförtroendeman i Närpes.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta påpekade att facket inte vill vidta politiska stridsåtgärder, men att regeringen har orsakat konflikten genom att ensidigt försämra anställningstryggheten.

– Vi vill skicka ett meddelande till statsminister Juha Sipilä: Dra bort lagförslaget och låt oss få tillbaka freden på arbetsmarknaden, sa Eloranta.

Han betonar att solidaritet är en av fackets grundläggande värderingar. Därför står facket nu kollektivt upp för dem som jobbar på små arbetsplatser.

Men många, bland dem Johan Berts som är huvudförtroendeman för JHL i Malax, befarar också att de försämrade villkoren snart gäller fler än dem som jobbar på företag med färre än tio anställda.

– Oron är att det ska sprida sig till större företag och den offentliga sektorn, när de en gång har fått in foten mellan dörren, säger Berts.

Mötesdeltagarna var också upprörda över att regeringen skapar splittring på arbetsmarknaden, när den i stället borde fokusera på att skapa fler jobb och dra maximal nytta av det ekonomiska uppsvinget.

– Samarbetet har överlag blivit sämre, inte bara när det gäller förhandlingar utan också när det gäller diskussionsklimatet på arbetsplatserna överlag, säger Peter Sjökvist.

Han konstaterar att förtroendet för regeringen är kört i botten.

– Regeringen håller inte de löften som den har gett. Det ser jag som det mest allvarliga, säger Sjökvist och får medhåll av bland annat Johan Berts.

– Nu får det vara slut på försämringarna! Vi arbetstagare har gjort vår del, betonar han.

"Övertidsförbud är en stor sak"

Andreas Gunell representerar Industrifacket i FFC:s representantskap och är arbetarskyddsfullmäktig i Jeppo i Nykarleby.

Han konstaterar att folk på fältet förstår vilka konsekvenser ett försämrat uppsägningsskydd kan få, om regeringen driver igenom lagförslaget. Industrifacket hör till de förbund som har utlyst övertidsförbud på grund av regeringens planer.

– Arbetstagarna gör mycket övertid, och därför är ett övertidsförbud ekonomiskt en stor sak för medlemmarna, eftersom det betyder uteblivna inkomster, säger Gunell.

Samtidigt har det också blivit uppenbart att man jobbar väldigt mycket övertid på många arbetsplatser. Då borde arbetsgivarna anställa mer folk och förhandla om skiftesarrangemang för att klara produktionen.

– Övertid är inte en permanent lösning, utan kan användas för att klara av produktionstoppar, säger Andreas Gunell.

"Inga kompromisser"

Daniel Hannus från Industrifacket var en av dem som gick upp i talarstolen för att säga sin åsikt.

Daniel Hannus var en av dem som talade på stormötet. Foto: Jonny Smeds

– Regeringen har nu gått för långt med sina försämringsförslag och bör nu retirera – för vi tänker inte göra det, och inte heller gör vi några kompromisser. Vi vill aldrig mera ha så här usla regeringar i vårt land! sa Hannus i sitt anförande.

Han påpekar att lagförslaget inte gör vad regeringen påstår.

– Det kommer inga nya jobb genom att man gör det lättare att säga upp folk. Det är helt bakvänt, säger Daniel Hannus som är huvudförtroendeman i Borgå och sitter i Industrifackets fullmäktige.

Mötesdeltagarna påpekar att den enda utvägen nu är att regeringen drar bort lagförslaget och bjuder in arbetsmarknadsparterna till äkta förhandlingar om hur man kan förbättra sysselsättningsläget och produktiviteten.

– Nu borde man hitta tillbaka till ruta ett och börja bygga ett fungerande samarbete för framtiden, säger Peter Sjökvist.

De som hade bjudits in till mötet är personer som sitter i FFC:s och medlemsförbundens beslutande organ – styrelser, fullmäktige och representantskap.

Jonny Smeds

Här kan du läsa mer om regeringens förslag till försämrat uppsägningsskydd och fackets motåtgärder.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.