Enkät visar att endast 37 procent av finländarna godkänner regeringens planer på att försämra uppsägningsskyddet vid små företag

En enkät som Kantar TNS har gjort på uppdrag av FFC visar att endast 37 procent av finländarna godkänner regeringens planer på att försämra uppsägningsskyddet vid företag med under 10 anställda. 50 procent av dem som svarade på enkäten motsätter sig försämringarna.
17.10.2018 06:47
FFC

Motståndet mot regeringens planer på att försämra uppsägningsskyddet är störst bland dem som har lägst inkomster. Bland dem som tjänar under 20 000 euro om året är det endast 22 procent som stöder regeringens förslag. Endast i den allra högsta inkomstklassen, de som tjänar mer än 85 000 euro om året, är det fler som stöder regeringens förslag än som motsätter sig förslaget.

Bland de arbetslösa är det endast 14 procent som godkänner och hela 67 procent som motsätter sig förslaget till försämrat uppsägningsskydd. Bland medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden är 21 procent för regeringens förslag, medan 73 procent är emot. Företagarna är de som i högst grad stöder regeringens förslag, men också bland dem motsätter sig en fjärdedel planerna på att försämra uppsägningsskyddet.

Inom de olika åldersgrupperna är stödet för regeringens förslag lägst bland 30-åringar och yngre (30 %) och bland 31–40-åringar (28 %).

Hälften godkänner fackets åtgärder för att förhindra att uppsägningsskyddet försämras

Kantar TNS undersökte också vad finländarna anser om de åtgärder som fackföreningsrörelsen har vidtagit för att bevara uppsägningsskyddet. 48 procent av dem som svarade på enkäten godkänner fackets åtgärder, medan 36 procent inte godkänner åtgärderna.

Också här finns ett klart samband mellan inkomstnivån och vad man anser om åtgärderna. Bland dem med allra lägst inkomster godkänner 57 procent fackets åtgärder, men bland dem med allra högst inkomster är andelen 35 procent. Bland de arbetslösa godkänner 64 procent, alltså två tredjedelar, fackets åtgärder.

Bland medlemmarna i FFC- förbunden godkänner 65 procent fackförbundens åtgärder för att bevara uppsägningsskyddet. Och också bland företagarna godkänner en fjärdedel fackförbundens åtgärder.

Undersökningsmaterialet samlades in via Kantar TNS internetpanel den 12–16 oktober. På frågorna svarade 1 019 personer som är representativa Finlands befolkning i åldern 15–74, med undantag för Åland. Enkätens statistiska felmarginal är cirka 3,1 procent i vardera riktningen.

Omröstningen i riksdagen förändrar inte på situationen

Regeringen förde frågan om uppsägningsskyddet till riksdagen redan innan lagpropositionen är klar. I onsdagens omröstning fick regeringen riksdagens förtroende 101 röster mot 73. Omröstningen i riksdagen ändrar inte på fackets inställning till lagförslaget, utan flera fackförbund har redan meddelat att de utlyser nya politiska stridsåtgärder. Här hittar du de stridsåtgärder som är aktuella inom FFC:s medlemsförbund.

 

Läs mer om enkätens resultat (på finska)

Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige från Svenskfinland kräver att regeringen drar bort sitt lagförslag

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.