Kunnande och sysselsättning i fokus – De här frågorna vill fackcentralen FFC att nästa riksdag tar tag i

FFC hoppas att nästa riksdag och regering vidtar åtgärder som hjälper folk att snabbare få jobb, som främjar jämställdheten mellan könen i arbetslivet och som stärker arbetstagarnas kunnande.
14.08.2018 16:35
FFC
Foto: Jan Sandström/Gorilla

Smidigt från ett jobb till ett annat

Ett tillräckligt omställningsskydd, smidiga arbetskraftstjänster och ett sporrande arbetslöshetsskydd gör att arbetstagare snabbare kan övergå från ett jobb till ett annat. FFC föreslår att det omställningsskydd som betalas av arbetsgivaren förlängs från en månad till två månader, och att kriterierna för omställningsskyddet utvidgas så att allt fler uppsagda omfattas av det.

Nästa riksdag måste reformera arbetslöshetsskyddet som en del av en större reform av socialskyddet. Som ett alternativ har FFC presenterat sin egen sporrande sysselsättningsmodell.

FFC anser att socialskyddet också i fortsättningen ska vara inkomstrelaterat och orsaksbaserat.

Längre läroplikt

Utbildningen spelar en avgörande roll när det gäller att förebygga marginaliseringen av unga. Därför måste nästa riksdag fatta beslut om att förlänga läroplikten till 18 års ålder.

Riksdagen måste se till att yrkesutbildningen får tillräcklig finansiering och läroavtalsutbildningen måste utökas i enlighet med 2+1-modellen där man kombinerar studier med inlärning i arbetet.

Bättre baskunskaper och stöd åt dem som byter bransch

Hundratusentals finländare lider av bristande baskunskaper. Den baskunskapsgaranti som FFC har föreslagit skulle hjälpa de här människorna att klara sig i ett arbetsliv som förändras och där det krävs digitala kunskaper.

Utöver baskunskapsgarantin behövs också studiemöjligheter med låg tröskel för arbetstagare som vill komplettera sitt eget kunnande vid sidan av arbetet. De öppna yrkesinstitut som FFC har föreslagit skulle fungera som en sådan kanal.

Läs mer om hur FFC föreslår att utbildningen kunde utvecklas.

Hög tid att reformera familjeledigheterna

FFC presenterade redan för några år sedan sin egen modell för hur familjeledigheterna borde reformeras och öppnade därmed diskussionen om hur familjeledigheterna ska se ut i framtiden. Nästa riksdag måste äntligen genomföra reformen.

I samband med reformen måste det bli mer flexibelt att ta ut familjeledigheterna, och samtidigt måste man förlänga perioden med inkomstrelaterad föräldrapenning samt den ledighet som är öronmärkt för pappan.

Jämställdheten mellan könen i arbetslivet kan förbättras genom att öka insynen i löneuppgifterna på arbetsplatserna. Riksdagen måste därför stifta en lag som garanterar insyn i löneuppgifterna.

Hållbar tillväxt med hjälp av forskning och innovationer

Mer offentliga och privata pengar måste användas till forskning, utveckling och innovationer, så att Finland inte fastnar i ett spår med långsam tillväxt. Den bästa garantin för tillväxt är innovativa och livskraftiga företag i kombination med en kunnig arbetskraft. Investeringarna i forskning, utveckling och innovationer måste därför omedelbart höjas till tre procent av BNP, av vilket en procent bör vara offentliga investeringar.

Läs mer: FFC:s målsättningar inför valperioden 2019–2023 (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.