Jarkko Eloranta: Arbetsgivarnas intresse att avtala vägs under den kommande förhandlingsrundan

Förhandlingsrundan som startar i höst kommer att visa huruvida arbetsgivarna fortfarande är villiga att avtala och samarbeta med löntagarrörelsen, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. Han påminner om att det uttryckligen är arbetsmarknadssystemet som har drivit fram stabilitet, förutsägbarhet, välfärd och ekonomisk tillväxt i Finland. 
01.05.2021 06:50
FFC
Jarkko Eloranta på första maj 2018. Foto: Marjo Pihlajaniemi

– Det fungerande förhandlingssystemet har gett löntagarna trygghet och näringslivet möjligheter till framgång. Ingendera parten har fått igenom sin vilja som sådan, men så är det ju när man förhandlar, säger Jarkko Eloranta.

Arbetsgivarna håller nu på att frånsäga sig avtalsförfarandet och vill diktera spelreglerna för arbetslivet enbart ur sina synvinklar. Eloranta varnar för att arbetsgivarna kan komma att betala ett högt pris i strävan att åsidosätta löntagarrörelsen och öka sin egen dikterande makt på arbetsplatserna.

– Finland behöver stabilitet, men stabilitet uppnår man inte genom att knuffa fackföreningsrörelsen åt sidan och tysta ner löntagarna.

Finland har klarat sig bra i hanteringen av coronapandemin. Jarkko Eloranta anser det beklagligt att vi nu inte verkar kunna eller vilja dra nytta av denna framgång när det gäller att reparera skadorna av pandemin. 

I återuppbyggnaden efter pandemin behöver Finland förutom stabilitet också samarbete och beslut som upplevs som rättvisa, understryker Eloranta. 

– Vi är på tröskeln till en ekonomisk uppgång och denna chans bör vi inte sumpa på arbetsmarknaden eller i politiken med frånträdelser som ger synlighet men inga hållbara resultat.

Jarkko Eloranta är nöjd med att regeringen vid ramförhandlingarna inte hemföll åt att göra nedskärningar i utkomstskyddet för arbetslösa. Att arbetslösa personers knappa utkomst försämras ytterligare kommer inte att göra slut på Finlands skuldsättning eller få ekonomin att blomstra.

– Finland reser sig genom satsningar på kompetens, forskning och produktutveckling.

Eloranta ser också positivt på de beslut om kontinuerligt lärande som fattades vid ramförhandlingarna. Att förutse förändringar och att rikta in utbildningen till dem som lider av strukturförändringar och till arbetstagargrupper som är underrepresenterade i utbildningen är viktiga teman i besluten.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.