I stället för aktiveringsmodellen behöver de arbetslösa bättre service – Utredning visar att modellens effekt på sysselsättningen blev mager

Resultaten från utredningen av aktiveringsmodellens effekt på sysselsättningen kom inte som någon överraskning för FFC. Enligt utredningen är det svårt att bedöma vilken effekt aktiveringsmodellen har på sysselsättningen, eftersom nästan alla arbetslösa omfattas av aktiveringsmodellen och eftersom sysselsättningen samtidigt har förbättrats exceptionellt kraftigt.
01.11.2019 15:26
FFC
FFC har föreslagit att jobbsökningen för de arbetslösa ska förnyas så att de arbetslösa söker fler jobb och snabbare kommer tillbaka till arbetslivet. Foto: Patrik Lindström

FFC stöder planerna på att snabbt avskaffa aktiveringsmodellen vid årsskiftet. I stället måste allt krut läggas på att förbättra servicen för de arbetslösa.

FFC har föreslagit att man ska förnya jobbsökningen för de arbetslösa, och att man ska skriva in noggrannare mål för jobbsökningen i sysselsättningsplanerna. Målet är att få de arbetslösa att söka fler jobb och snabbare komma tillbaka till arbetslivet.

– För att man ska kunna förnya jobbsökningen och uppföljningen av jobbsökningen, måste man också förnya karenserna inom arbetslöshetsskyddet. Vi har för tillfället väldigt strikta karenser och dessutom skär också aktiveringsmodellen ner arbetslöshetsskyddet, säger Saana Siekkinen som är direktör på FFC.

Utredningen av aktiveringsmodellens effekt på sysselsättningen (på finska) visar att det är svårt att mäta enskilda sysselsättningsåtgärder. Enligt forskarna går det inte att räkna ut den exakta effekten på sysselsättningen, trots att aktiveringsmodellen skar ner arbetslöshetsskyddet för en betydande del av de arbetslösa.

– När man bereder nya åtgärder i de sysselsättningsarbetsgrupper som just nu håller på med sitt arbete, är det skäl att beakta resultaten från utredningen om aktiveringsmodellen och svårigheterna med att bedöma effekterna.

Slutrapporten från utredningen som Arbets- och näringsministeriet har beställt publicerades i dag, och där konstateras att aktiveringsmodellen har lett till att fler arbetslösa deltar i framför allt kortvarig service som uppfyller villkoren i aktiveringsmodellen.

– Det är bra att allt fler arbetslösa har fått delta i service. Det är ändå befogat att fråga om antalet som deltar i service skulle ha ökat också utan aktiveringsmodellen, eftersom en stor del av de arbetslösa snabbt vill få tag i nytt jobb.

Saana Siekkinen påpekar att ordentlig service spelar en viktig roll för möjligheterna att få jobb, men det är möjligt att aktiveringsmodellen har sporrat arbetslösa att söka sig till sådan service som uppfyller aktiveringsvillkoret men som inte är relevant med tanke på möjligheterna att få jobb.

Enligt utredningen anser inte heller en majoritet av arbetstagarna vid arbets- och näringsbyråerna att aktiveringsmodellen är ett ändamålsenligt sätt att öka sysselsättningen.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.