En mellanrapport från ministeriet bekräftar det som FFC har varnat för: Aktiveringsmodellen behandlar inte alla arbetslösa jämlikt

FFC har hela tiden påpekat att aktiveringsmodellen behandlar arbetslösa ojämlikt, och det här bekräftas nu av en färsk utredning. En mellanrapport från utredningen, som har beställts av arbets- och näringsministeriet, publicerades på tisdagen.
08.05.2019 12:55
LÖNTAGAREN
En demonstration mot aktiveringsmodellen hölls i Helsingfors i februari 2018. Foto: Patrik Lindström

Forskarna Tomi Kyyrä, Hanna Pesola och Roope Uusitalo har genomfört första delen av utredningen genom att granska registermaterial. Enligt mellanrapporten finns det betydande skillnader mellan de olika åldersgrupperna, när man ser på hur arbetslöshetsskyddet har skurits ner för dem som var arbetslösa i början av år 2018. Äldre arbetslösa och personer som är inne i den så kallade pensionsslussen har drabbats i högre grad än andra grupper.

Alli Tiensuu är arbetskraftspolitisk expert på FFC.

– Resultaten från mellanrapport bekräftar det som har bekymrat FFC. För till exempel äldre arbetslösa har aktiveringsmodellen främst inneburit ett försämrat arbetslöshetsskydd, säger Alli Tiensuu som är arbetskraftspolitisk expert på FFC.

I mellanrapporten lyckas forskarna inte entydigt ta ställning till hur aktiveringsmodellen har påverkat sysselsättningen. Enligt forskarna är det utmanande att specificera modellens effekter på sysselsättningen, eftersom den positiva konjunkturutvecklingen också har haft en inverkan på hur sysselsättningen har utvecklats. Dessutom har man inte kunnat bedöma mer bestående effekter på sysselsättningen i den här mellanrapporten. För att man ska kunna utreda det här behöver man till exempel granska anställningsuppgifter ur pensionsförsäkringssystemet, och det har inte varit möjligt med tanke på tidtabellen för den här utredningen.

Också experterna anser att modellen är ojämlik

Den andra delen av utredningen bygger på en enkät bland personalen på arbets- och näringsbyråerna. Enligt forskarna Päivi Naumanen och Minna Ylikännö visar de preliminära resultaten att arbets- och näringsbyråernas experter inte anser att aktiveringsmodellen är ett särskilt ändamålsenligt sätt att förbättra sysselsättningen.

Experterna och cheferna på arbets- och näringsbyråerna anser att aktiveringsmodellen inte lämpar sig för alla, eftersom modellen inte är jämlik med tanke på aktiveringen av de olika kundgrupperna.

Enligt Naumanen och Ylikännö har man ut lagstiftningssynpunkt strävat efter att reformen ska vara ”mekaniskt” jämlik, vilket innebär att alla arbetslösa arbetssökande ställs inför samma aktiveringsvillkor.

– I praktiken behandlar modellen ändå inte de arbetslösa jämlikt, eftersom de har olika förutsättningar och möjligheter att uppfylla aktiveringsvillkoren på grund av antingen individuella eller sociala orsaker, konstaterar forskarna.

FFC har motsatt sig aktiveringsmodellen ända sedan reformen började beredas, och kräver fortfarande att modellen ska skrotas.

– Vår lösning är att förnya hela arbetslöshetsskyddet till en helhet där tjänsterna är sporrande och lättare att förstå, säger Alli Tiensuu.

Mellanrapporten från utredningen publicerades på tisdagen (på finska). Utredningsarbetet fortsätter fram till hösten, då det är tänkt att slutrapporten från utredningen ska publiceras.

Läs mer om FFC:s modell till sporrande sysselsättningsskydd 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.