Regeringen måste fatta beslut om att avskaffa aktiveringsmodellen i samband med budgetmanglingen

FFC vill att regeringen i samband med budgetmanglingen i augusti fattar beslut om att upphäva aktiveringsmodellen inom arbetslöshetsskyddet. I finansminister Mika Lintiläs budgetförslag nämns inget om att avskaffa aktiveringsmodellen.
15.08.2019 12:50
FFC
Foto: Patrik Lindström/FFC

– Regeringen måste avskaffa aktiveringsmodellen och på det sättet hålla vad den lovade de arbetslösa i regeringsprogrammet. Att regeringen tvistar om sysselsättningsåtgärderna får inte leda till att den nedskärningsautomat som straffar de arbetslösa får fortsätta, konstaterar FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta.

FFC hoppas att regeringsskiftet leder till att sysselsättningspolitiken förändras i en riktning som är humanare för de arbetslösa och de löntagare som riskerar att bli arbetslösa.

I stället för att skära ner och försämra anställningsvillkoren på det sätt som den förra regeringen gjorde, måste man under den här regeringsperioden satsa på att göra det möjligt för folk att få jobb. Sysselsättningen stöds inte genom att man straffar folk, utan genom att man stärker utbildningen och arbetskraftspolitiken.

– Under budgetmanglingen måste man hitta sätt att stärka tjänsterna för arbetslösa. Regeringens sysselsättningsmål är ambitiöst och de höjningar av sysselsättningsanslagen som ingår i finansministeriets budgetförslag och regeringsprogrammet räcker inte för att uppnå målsättningen, påpekar Kaukoranta.

Enligt FFC:s chefsekonom skulle det i den nuvarande ekonomiska situationen ha lönat sig att stärka statens ekonomi genom att flytta tyngdpunkten i beskattningen till beskattning av kapital och förmögenhet. Å andra sidan finns det tecken på att konjunkturutsikterna kan bli dystrare, så det går att hitta motiveringar för budgetförslagets försiktigt stimulerande linje.

Samtidigt måste regeringen ta hänsyn till att de höjningar av punktskatter som ingår i budgetförslaget relativt sett drabbar lågavlönade hårdare.

– Att skatterna på skadliga produkter höjs är motiverat både med tanke på att minimera de skadliga följderna, och med tanke på den offentliga ekonomin. I enlighet med regeringsprogrammet måste man ändå under budgetmanglingen se till att regeringens åtgärder som helhet inte leder till ökade inkomstskillnader.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.