Medborgarinitiativet som undertecknades av 140 000 människor förtjänar en grundlig behandling i riksdagen

FFC kräver att riksdagen grundligt behandlar medborgarinitiativet om att upphäva aktiveringsmodellen. Det är meningen att initiativet ska tas upp till första behandling i plenum på tisdag.
18.02.2019 06:25
FFC
En demonstration mot aktiveringsmodellen hölls på Senatstorget i Helsingfors den 2 februari 2018. Foto: Patrik Lindström / FFC
FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta betonar att aktiveringsmodellen innebär flera sådana missförhållanden som riksdagen borde åtgärda när medborgarinitiativet behandlas i plenum.

I sitt betänkande till riksdagen medger social- och hälsovårdsutskottet att aktiveringsmodellen skär ner förmånen för de arbetslösa på ett ojämlikt sätt beroende på ålder och bostadsort. Utskottet konstaterar dessutom att modellen inte ger arbetssökande tillräckliga möjligheter att visa prov på aktivitet.

– Det är svårt att förstå att majoriteten i utskottet beslöt att föreslå att man bara ska följa med effekterna av aktiveringsmodellen och bedöma hur målsättningarna förverkligas – trots de brister som utskottet konstaterar att aktiveringsmodellen innehåller. De här missförhållandena har också kommit fram synnerligen bra under det första året som aktiveringsmodellen har varit i kraft. Just av den här anledningen borde aktiveringsmodellen upphävas så som det föreslås i medborgarinitiativet, säger Jarkko Eloranta.

Flera utredningar visar att det är mycket svårt för de arbetslösa att uppfylla villkoren i aktiveringsmodellen. Till exempel visar FFC:s och Industrifackets enkäter att mindre än en tredjedel av de arbetslösa lyckades uppfylla villkoren i aktiveringsmodellen under fjolåret. Svårast är situationen för de arbetslösa som bor i norra Finland och för dem som är över 55 år.

Social- och hälsovårdsutskottet betonar i sitt betänkande att det finns ett behov av att utveckla de tjänster som stöder sysselsättningen. Eloranta delar utskottets åsikt om att det är viktigt att det finns tillräcklig service, så att arbetssökande kan få jobb.

– FFC publicerade i januari sin egen modell till ett sporrande sysselsättningsskydd, som skulle innebära en totalreform av arbetslöshetsskyddet och servicen för arbetslösa. Det sporrande sysselsättningsskyddet skulle ge mer resurser till högklassig service för de arbetslösa, samtidigt som modellen skulle upphäva aktiveringsmodellen och slopa annan onödig byråkrati, samt lindra karenserna som följer om de arbetslösa försummar sina skyldigheter.

Medborgarinitiativet om att upphäva aktiveringsmodellen gjordes i december 2017 och är det medborgarinitiativ som har samlat näst mest underskrifter genom tiderna. Inom en dryg månad undertecknades initiativet av 140 944 finländska medborgare.

Läs också våra tidigare svenskspråkiga nyheter om aktiveringsmodellen

Mer material om FFC:s enkät till medlemmarna i arbetslöshetskassorna

Vad är då FFC:s alternativ?

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.