Nu räcker det!

Om regeringen får som den vill kommer det att bli lättare för arbetsgivarna att säga upp arbetstagare av personrelaterade skäl vid små företag. Tillsammans kan vi stoppa lagen!

Vad handlar det om?

Regeringen förbereder en lag som försämrar uppsägningsskyddet vid små företag. Enligt det ursprungliga förslaget skulle lagändringen gälla företag med färre än 20 anställda, men tisdagen den 2 oktober meddelade regeringen att gränsen sänks till 10 anställda. Det ändrar inte på det faktum att hela lagförslaget är orättvist och ogrundat, och därför borde dras bort helt och hållet.

Den nuvarande regeringen har flera gånger visat att den inte står på arbetstagarnas sida. De gånger regeringen inte direkt har gett sig på löntagarnas inkomster, har den skurit ner i stödsystemet som har byggts upp med tanke på äldre, sjuka och arbetslösa.

Regeringen har också flera gånger velat försvaga den trygghet som avtalen ger. Inte heller kan man ge regeringen beröm för att den har svikit de löften som den gav i samband med konkurrenskraftsavtalet.

Varför just nu?

Medan vi ännu försöker städa upp följderna av den orättvisa aktiveringsmodellen, så är regeringen redan upptagen med att förbereda nya försämringar. Om lagen går igenom kan ingen som jobbar vid små företag känna sig säkra över att få behålla sina jobb. Det kan hända att du sägs upp för att du inte passar in i gemenskapen. Och vem som helst av oss kan vara den som inte passar in, för det grundar sig inte på fakta utan på företagsägarens egenmäktiga åsikt.

Varför borde jag oroa mig?

Ingen är trygg. Snart kanske lagen också gäller andra än de som jobbar på små företag. Vem vågar lyfta fram problem på arbetsplatsen, om det kan leda till att man sägs upp?

Hur går det med sysselsättningen?

Regeringen motiverar lagändringen med att sysselsättningsläget inte förbättras tillräckligt mycket. Hittills har både Löntagarnas forskningsinstitut och Näringslivets forskningsinstitut kommit fram till att ett försämrat uppsägningsskydd har obefintliga eller i bästa fall små effekter på sysselsättningen.

Vad händer nu?

Nu har vi fått nog! Vi behöver inte ta emot ett enda försämring till.

Så här agerar du

Följ med

Kunskap är makt. Bekanta dig med regeringens förslag till försämrat uppsägningsskydd. Då har du också lättare att motivera för dina arbetskamrater och andra bekanta varför vi motsätter oss regeringens åtgärder just nu.

Här hittar du information om vad regeringens förslag skulle leda till:

Var aktiv

Fackförbunden har beslutat att på olika sätt visa sitt missnöje över regeringens agerande. Ta kontakt med förtroendemannen på din arbetsplats för att diskutera om ni kan göra någonting. En politisk strejk är en laglig åtgärd som medborgarna kan använda sig av för att påverka de politiska besluten också mellan valen. Utöver strejk finns det många andra sätt att visa sitt missnöje. Alla kan välja det sätt man själv vill.

Berätta också vad du tycker genom att använda hashtaggarna #sistadroppen och #viimeinenniitti på sociala medier.

De här FFC-förbunden har fattat beslut om åtgärder

  • Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har utlyst en två dagar lång strejk som inleds 22.10 kl. 00.00 och avslutas 23.10 kl. 24.00. Strejken omfattar mer än 10 000 medlemmar inom rengörings-, fastighetsservice- och koshållsbranschen samt idrotts-, motions- och kulturtjänster. Dessutom gäller sedan 1.10 övertids- och skiftbytesförbud inom nästan alla förbundets avtalsbranscher. Förbudet är i kraft tills vidare. Läs mer på JHL:s webbplats.
  • Industrifacket har utlyst övertidsförbud i största delen av sina branscher. Övertidsförbudet började 17.9 och är i kraft tills vidare. Dessutom genomförde förbundet en dygnslång politisk strejk på vissa arbetsplatser 3.10. Industrifacket har varslat om hårdare åtgärder som preciseras senare. Läs mer på Industrifackets webbplats.
  • Servicefacket PAM har utlyst övertidsförbud i nästan alla sina branscher. Övertidsförbudet började 3.10 och är i kraft till 23.10. Dessutom genomförde förbundet en dygnslång politisk strejk på vissa arbetsplatser 3.10. Läs mer på PAM:s webbplats.
  • Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT har utlyst övertids- och skiftbytesförbud i en stor del av sina avtalsbranscher. Övertids- och skiftbytesförbudet började 8.10 och är i kraft till 28.10. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
  • Finlands post- och logistikunion PAU genomförde ett övertidsförbud 24.9–7.10 och har varslat om nya åtgärder som preciseras senare. Läs mer på PAU:s webbplats.
  • Finlands livsmedelsarbetareförbund SEL genomförde en politisk strejk på 15 arbetsplatser 3.10. Förbundet har meddelat att man planerar nya, mer omfattande strejker som man informerar om 26.10. Läs mer på SEL:s webbplats.
  • Elektrikerförbundet genomförde en politisk strejk på cirka 150 industriarbetsplatser 3.10. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Förteckningen har uppdaterats 17.10 kl. 10.30. FFC kan inte garantera att förteckningen är komplett eller innehåller den allra senaste informationen. Aktuell information får du på ditt eget fackförbunds webbplats eller genom att fråga förtroendemannen på din arbetsplats.

Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige från Svenskfinland kräver att regeringen drar bort sitt lagförslag

Fem skäl till att facket motsätter sig uppsägningslagen