FFC föreslår flera nya åtgärder för att förbättra sysselsättningen

Genom att förnya utbildningsutbudet, arbetslöshetsskyddet och modellerna för arbetsdelning vill FFC förbättra utbildningsmöjligheterna för arbetslösa med lite utbildning och arbetslösa inom lågavlönade branscher.
11.02. 11:14 Uppdaterad 11.02. 13:21
FFC
Foto: Patrik Lindström / FFC

I Finland finns fortfarande mer än en halv miljon personer i arbetsför ålder som saknar examen efter grundstadiet, påpekar Saana Siekkinen som är direktör på FFC.

– Sysselsättningen bland dem som endast har gått grundskolan har fastnat vid under 50 procent. De här människorna är i akut behov av fler möjligheter att höja sitt kunnande.

Antalet arbetslösa som deltar i utbildning kan höjas med 25 000

FFC anser att man borde kartlägga kunnandet hos alla arbetslösa genast i början av arbetslösheten. De arbetslösa som har fått lite utbildning eller vars kunnande har föråldrats, borde i första hand hänvisas till utbildning.

FFC bedömer att antalet arbetslösa som deltar i utbildning kan utökas med rentav 25 000 per år, vilket skulle leda till att antalet sysselsatta ökar med 2500 personer, på lång sikt ännu mer.

För att fler ska kunna delta i utbildning måste utbudet inom arbetskraftsutbildningen breddas.

Saana Siekkinen är direktör på FFC.

– I Finland behövs fler korta studieperioder, som är kortare än examensdelar. Med hjälp av de här studieperioderna på en till tre månader, kunde personer i arbetsför ålder uppdatera sin egen yrkeskunskap på ett smidigt sätt, konstaterar Saana Siekkinen.

I FFC:s förslag kan man erbjuda de korta studiehelheterna bland annat genom att skapa en modell med öppna yrkesinstitut som gör det lättare för arbetslösa att studera på eget initiativ.

En förhöjningsdel som är lika stor för alla sporrar lågavlönade att utbilda sig

FFC föreslår att förhöjningsdelen i arbetslöshetsskyddet ska vara lika stor för alla, 250 euro i månaden. Förhöjningsdelen ska utbetalas för den tid då de arbetslösa deltar i arbetskraftsutbildning, studerar på eget initiativ eller deltar i någon annan form av sysselsättningsfrämjande service.

– När förhöjningsdelen är ett bestämt eurobelopp sporrar den i högre grad lågavlönade arbetslösa att utbilda sig, jämfört med dagens förhöjningsdel som står i relation till inkomsterna. Förhöjningsdelen skulle vara lika stor också för de arbetslösa som får grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd, säger Siekkinen.

Det går att finansiera förbättringen av förhöjningsdelen för lågavlönade som får inkomstrelaterad dagpenning genom att minska de allra högsta inkomstrelaterade dagpenningarna en aning.

Arbetsdelning på deltid förbättrar arbetsmöjligheterna för partiellt arbetsföra

Eftersom villkoren för alterneringsledigheten har försvagats och deltidstillägget har avskaffats har det uppstått ett behov av en ny modell för arbetsdelning. FFC föreslår att personer som arbetar heltid ska få rätt att gå ner till deltidsarbete på viss tid, i 6–12 månader.

Arbetsgivaren ska vara skyldig att anställa en arbetslös arbetssökande på minst deltid för den här perioden. Båda arbetstagarna ska, förutom att de får lön för deltidsarbetet, också få jämkad arbetslöshetsdagpenning.

– I synnerhet personer med partiell arbetsförmåga behöver nya möjligheter att arbeta deltid. Genom FFC:s modell för arbetsdelning kan man skapa ungefär 5000 nya arbetstillfällen årligen och göra det lättare för äldre arbetstagare att orka arbeta och att orka längre i arbetslivet, konstaterar Siekkinen.

Åtgärderna för att höja de arbetslösas kunnande och för att underlätta arbetsdelning är en fortsättning på de förslag på åtgärder för att förbättra sysselsättningen som FFC tidigare har lagt fram. De åtgärderna är:

  • Servicen för arbetslösa effektiveras i synnerhet i början av arbetslösheten
  • En modell för jobbsökning på eget initiativ gör att arbetslösa snabbare kan få arbete
  • Användningen av lönestöd utökas i synnerhet när det gäller sysselsättningen av partiellt arbetsföra
  • Arbetslöshetsskyddet förenklas och karenserna förnyas
  • Omställningsskyddet och utbildningsmöjligheterna för uppsagda förbättras
  • Tillståndsprocesserna för invandrare förbättras
  • Språkundervisningen för invandrare som kommer till Finland för att arbeta utökas och kvaliteten på integrationsutbildningen förbättras
  • Åtgärder som stöder rörlighet i syfte att få arbete
  • Inkomstgränserna för avgifterna inom småbarnspedagogiken höjs med 500 euro

Läs mer om FFC:s förslag till arbetsdelning och åtgärder för att förbättra kunnandet hos arbetslösa (på finska)

Rättelse 11.2.2020 kl. 13.21: I nyheten stod ursprungligen att det finns omkring 600 000 personer i arbetsför ålder som saknar examen efter grundstadiet. Det rätta antalet är 520 000.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.