Hur skulle du beskriva din yrkeskompetens? Att kunna uttrycka sin kompetens i ord är viktigt när man söker jobb

Vad består min yrkeskompetens av? Det här är en fråga som är förvånansvärt svår att besvara. Om man inte kan formulera eller uttrycka sin kompetens i ord, kan det vara svårt att söka och få ett nytt jobb. Det är ändå bra att komma ihåg att jobbsökning är en färdighet som man kan lära sig.
07.12.2022 11:07
LÖNTAGAREN
Foto: Gorilla

"Det är riktigt svårt. Jag jobbade så länge hos samma arbetsgivare att jag inte vet hur man söker jobb."

"Mellan september och februari har jag sökt över hundra jobb. Jag har inte fått napp och nu känner jag att jag inte skulle orka fortsätta."

"Det är inte svårt (att söka jobb), men det är väldigt arbetskrävande och man måste verkligen anstränga sig."

Citaten är plockade ur en undersökning som FFC har låtit göra (på finska), som handlar om hur man ska få de arbetssökande och de lediga jobben att mötas. I undersökningen intervjuades jobbsökande som fick beskriva hur det är att söka jobb.

Utredningen visar att problemet inte bara är att de arbetssökande saknar det kunnande som behövs, utan att de också har svårt att formulera eller uttrycka sin kompetens i ord.

Flera av de arbetssökande som intervjuades för FFC:s undersökning önskade att de skulle få visa vad de kan i stället för att berätta om det. Nuförtiden sköts jobbsökningen ändå huvudsakligen ”på papper”, vilket betyder att man ska kunna uttrycka sin kompetens i ord, så att arbetsgivaren förstår vad man kan. Det här är utmanande för en del arbetssökande.

– Arbetstagarna ska kunna uttrycka sin kompetens i ord och arbetsgivarna ska kunna formulera hurdant kunnande som behövs i de lediga jobben, säger forskaren Mikko Kesä, som har gjort undersökningen för FFC.

Kesä anser att jobbsökningsfärdigheterna borde få ett bättre anseende. Det får inte bara handla om obligatoriska kurser för arbetslösa, där man studerar olika färdigheter. I stället borde det handla om intensivkurser där man får identifiera och formulera det kunnande man verkligen har.

– När man till exempel utvecklar tjänsten Jobbmarknaden borde man beakta hur den ännu bättre kunde stöda arbetssökande i jobbsökningen och hjälpa arbetsgivarna att hitta arbetstagare till de lediga jobben.

Jobbmarknaden är en tjänst som upprätthålls av arbetskraftsförvaltningen, där det utöver lediga jobb också finns olika rådgivningstjänster för arbetstagare och arbetsgivare. Arbetstagarna kan bland annat få hjälp i frågor som gäller yrkesval, karriärplanering och utbildning.

Det skulle vara bra att redan i ett tidigt skede lära sig identifiera och berätta om sitt eget kunnande. Man är väldigt sent ute om man börjar lära sig jobbsökning först när man har blivit arbetslös eller hotas av arbetslöshet. Jobbsökningsfärdigheterna ska ses som en del av arbetstagarens yrkeskompetens och de ska uppdateras regelbundet på samma sätt som all annan yrkeskompetens.

Många fackförbund inom FFC erbjuder sina medlemmar olika jobbsökningstjänster. Ofta handlar det om förmedling av jobb inom den egna branschen, men vissa förbund erbjuder också jobbsökarträning och karriärplaneringstjänster. Servicefacket PAM erbjuder också coaching i att identifiera det egna kunnande.

Mikko Kesä föreslår att fackförbunden eller fackavdelningarna också kunde sammanställa och upprätthålla listor över den terminologi som beskriver det kunnande som behövs i branschen.

Också arbetsplatsernas uppgift att identifiera kunnande

Mikko Laakkonen är expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik på FFC. Han håller med Mikko Kesä om att arbetstagarna och arbetsgivarna borde få mer stöd och handledning i att uttrycka kunnandet i ord.

Mikko Laakkonen är expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik på FFC.

Laakkonen påpekar att det också är arbetsplatsernas uppgift att identifiera och formulera arbetstagarnas kunnande. Goda verktyg är regelbundna kompetenskartläggningar och karriärvägledning för arbetstagarna. Kompetenskartläggningen kan till exempel genomföras i samband med utvecklingssamtalen.

– Det handlar både om vilket kunnande arbetstagarna har och vilket kunnande arbetsgivarna förutsätter att arbetstagarna ska ha. Båda de här aspekterna borde synliggöras bättre på arbetsplatserna, betonar Mikko Laakkonen.

Enligt honom skulle det vara naturligt att det nya servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet, skulle ansvara för att stöda arbetsplatserna vid kartläggningen och synliggörandet av arbetstagarnas kompetens.

Pirjo Pajunen
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Läs mer om ämnet i Mikko Laakkonens blogginlägg (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.