FFC erbjuder unga och invandrare hjälp med låg tröskel – stor guide också på svenska

Arbetsrelaterat utnyttjande är inget marginellt fenomen i Finland. Genom en ny tjänst vill fackcentralen FFC förbättra kunskaperna om de egna rättigheterna i arbetslivet bland unga och personer som har flyttat till Finland från andra länder.
22.11.2021 11:07
FFC

Arbetsrelaterat utnyttjande är ett fenomen som måste fördömas och bekämpas målmedvetet genom att förbättra både lagstiftningen och myndighetssamarbetet. FFC har drivit på att myndigheterna ska få bättre möjligheter att ingripa i arbetsrelaterat utnyttjande samt att risken att åka fast ska bli större och att straffen ska utökas för dem som utnyttjar arbetstagare.

– Fall av arbetsrelaterat utnyttjande förblir ofta oavslöjade, eftersom arbetstagarna inte har kännedom om det finländska arbetslivet eller till exempel de anställningsvillkor som gäller i den egna branschen. Ofta saknar de också ett nätverk som kan ge dem handledning i olika situationer i arbetslivet, säger Heli Puura som är direktör på FFC.

FFC har öppnat en ny tjänst för att hjälpa unga och invandrare i arbetslivet

För att utöka rådgivningen och förbättra kunskaperna om spelreglerna i arbetslivet har FFC i dag lanserat en ny tjänst. Syftet med tjänsten är att svara direkt på behovet av arbetslivskunskap bland i synnerhet invandrare och unga. Dessutom erbjuds förtroendevalda på arbetsplatserna utbildning om metoder för att identifiera arbetsrelaterat utnyttjande. Projektet har fått finansiering från Arbets- och näringsministeriet för år 2021.

– Fackförbunden hjälper sina medlemmar, men i arbetslivet finns allt fler människor som inte redan känner till vad fackförbunden gör. Tjänsten kompletterar i synnerhet kunnandet hos dem som befinner sig i början av sina yrkeskarriärer och stöttar dem att ta hand om sina rättigheter, berättar Puura.

I helheten ingår en tjänst som med låg tröskel ger personlig rådgivning om arbetslivet för unga och invandrare. Dessutom erbjuder den nya webbplatsen arbetslivetsspelregler.fi grundläggande information om det finländska arbetslivet på ett exceptionellt stort antal olika språk.

Informationspaketet Arbetslivet ABC innehåller en omfattande guide om arbetslivet på svenska, finska och engelska. Dessutom finns grundläggande info om det finländska arbetslivet på ytterligare 20 språk. Tjänsten innehåller alltså information om arbetslivet på sammanlagt 23 olika språk.

Med finns också sådana språk som det i övrigt finns väldigt lite information om det finländska arbetslivet på – till exempel dari och tagalog.

I innehållet har man fäst uppmärksamhet vid att språket ska vara lätt att förstå, eftersom rättigheterna och skyldigheterna i arbetslivet är ett ämne där det vimlar av olika termer och begrepp. På finska finns också chatbot, som på förslag av unga fick namnet Jobotti.

Språken i webbtjänsten: svenska, finska och engelska samt ryska, estniska, somaliska, arabiska, kinesiska, thailändska, spanska, tyska, polska, franska, dari, farsi, nepali, ukrainska, lettiska, kurdiska (sorani), turkiska, vietnamesiska, burmesiska och tagalog.

Bekanta dig med den nya tjänsten Arbetslivetsspelregler.fi

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.