FFC-enkät: I år finns det många sommarjobb inom framför allt servicebranscherna

I år anställs nästan lika många sommarjobbare som förra sommaren. Vanligast är det att arbetsgivarna anställer sommarjobbare inom den privata servicesektorn. Det framgår av en enkät som fackcentralen FFC har gjort bland förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.
12.05.2023 09:45
FFC
Foto: iStock

Tre fjärdedelar (76 %) av de förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som svarade på enkäten uppger att den egna arbetsgivaren i år anställer sommarjobbare. Inom den privata servicesektorn är andelen 83 procent. Det är betydligt mer än för två år sedan, då 66 procent av de förtroendevalda inom den privata servicesektorn uppgav att den egna arbetsplatsen tar emot sommarjobbare.

60 procent av dem som svarade på enkäten uppger att antalet sommarjobbare som anställs på den egna arbetsplatsen är lika stort som förra sommaren, medan 15 procent uppger att fler sommarjobbare anställs i år.

– Det är fint att sommarjobbssituationen för unga fortsätter att vara bra den andra sommaren i rad. Bristen på arbetskraft inom servicesektorn bidrar säkert till att det nu finns fler sommarjobb än tidigare för unga inom till exempel restaurangbranschen, säger Kirsi Rasinaho som är expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik på FFC.

Kirsi Rasinaho är expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik på FFC.

En sjättedel (16 %) av dem som svarade på FFC:s enkät uppger att arbetsgivaren inte gör upp någon introduktionsplan för sommarjobbarna. För introduktionen i arbetet ansvarar vanligen en handledare, chef eller arbetskamrat som särskilt har fått i uppdrag att sköta uppgiften. Fyra procent av dem som svarade på enkäten uppger att ingen ansvarar för att introducera sommarjobbarna i arbetet.

– Det borde vara en självklarhet att unga ska få introduktion i arbetet. Arbetsgivaren är skyldig att berätta om säkerheten i arbetet och ge handledning till exempel i hur man använder maskiner och anordningar. God introduktion minskar risken för olycksfall i arbetet och förbättrar kvaliteten på arbetet. Introduktionen har också en enorm betydelse för hur man trivs i arbetet.

Rasinaho understryker att unga måste behandlas på samma sätt som andra arbetstagare. De ska få korrekt övertidsersättning och skifttillägg, och man ska komma överens om arbetspassen i god tid.

– Enligt lagen ska arbetsgivaren föreslå arbetstimmarna minst en vecka i förväg. Om ett arbetspass inhiberas mindre än 48 timmar innan passet börjar, ska arbetsgivaren betala lön för tiden.

Fler sommarjobbare anställs genom modellen "Bekanta dig med arbetslivet och tjäna"

Andelen arbetsgivare som anställer sommarjobbare genom modellen "Bekanta dig med arbetslivet och tjäna" ökar redan för tredje år i rad. I år uppger 21 procent av de förtroendevalda att den egna arbetsplatsen anställer sommarjobbare genom modellen. År 2021 var siffran bara 14 procent.

– Det är fantastiskt att modellen "Bekanta dig med arbetslivet och tjäna" äntligen håller på att slå igenom och att det finns sommarjobb också för dem som är yngre. Sommarjobben hjälper de unga att få självsäkerhet och lära sig spelreglerna i arbetslivet, samtidigt som företagen får bekanta sig med framtida yrkesproffs.

FFC:s enkät om sommarjobb (på finska) besvarades av 984 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige i månadsskiftet april–maj 2023.

FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma rådgivning Sommarjobbarinfo betjänar unga samt deras föräldrar och arbetsgivare fram till den 31 augusti. Också FFC:s tjänst Arbetslivets spelregler erbjuder information om arbetslivet för bland annat unga. 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.