Anställningsförhållanden som maskeras som uppdrag har sysselsatt fackets rådgivare – största delen av sommarjobbarnas frågor har gällt lön och arbetstider

Rådgivaren Vee Tirinen på fackets Sommarjobbarinfo hoppas att nya arbetstagare inte lämnas ensamma på arbetsplatsen. Det är viktigt att de får en god introduktion – och att också förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige presenterar sig.
24.08.2023 15:34
LÖNTAGAREN
Vee Tirinen har den här sommaren betjänat på fackets Sommarjobbarinfo. Foto: Pauli Vento

1. Hurdana frågor har varit vanligast när sommarjobbarna har kontaktat rådgivningen?

– Allra vanligast har det varit med frågor om lön, arbetstider, arbetsavtal och arbetarskydd. Sommarjobbarna har bland annat undrat hur mycket de borde få i lön, när de har rätt till kollektivavtalsenliga tillägg och om de ska få lön för inställda arbetspass.

2. Finns det någon speciell fråga som sticker ut i år?

– Frågorna som gäller egenanställningar, alltså så kallat lättföretagande, har varit fler än under tidigare år. Ofta har sommarjobbaren antagit att hen jobbar i ett anställningsförhållande, men när man har utrett saken har det visat sig att personen har ingått ett avtal om uppdrag i stället för ett arbetsavtal. Då betraktar arbetsgivaren personen som en självständig yrkesutövare och personen har till exempel inte rätt till lön för sjuktid. Skillnaderna mellan ett uppdragsförhållande och ett anställningsförhållande kan vara svåra att förstå också för vuxna, och unga befinner sig ofta i underläge i förhållande till arbetsgivaren när de ska ingå arbetsavtal. 

– De sommarjobbssedlar som kommunerna och städerna erbjuder har gett mig gråa hår. Programmen med  sommarjobbssedlar går ut på att kommunerna betalar en viss klumpsumma till arbetsgivarna för att de ska anställa unga sommarjobbare. Timlönen för dem som jobbar med sommarjobbssedlar är nästan alltid lägre än minimilönen i de allmänt bindande kollektivavtalen. Dessutom betalar arbetsgivarna inga tillägg eller ersättningar för söndagsarbete, för att inte tala om lön för sjuktid. Lyckligtvis har till exempel Helsingfors stad korrigerat sina anvisningar efter att jag kontaktade dem.

3. Vad borde arbetstagarna och de förtroendevalda tänka på när nya arbetstagare kommer till arbetsplatsen?

– Jag tycker att det viktigaste är att man tar med den nya arbetstagaren i arbetsgemenskapen. Att man frågar om personen vill följa med på lunch och kaffepaus, frågar hur det står till och erbjuder stöd. En viktig del av introduktionen i arbetet är att förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige presenterar sig. Det är bra om de kort kan ge arbetstagaren exempel på i vilka ärenden man kan vända sig till dem.

– I synnerhet när det gäller unga är det viktigt att föregå med gott exempel. Det är lättare att hålla sina mat- och kafferaster om andra på arbetsplatsen också gör det. Det är också viktigt att följa arbetstiderna och gå hem från jobbet i tid. En sak som gjorde ett stort intryck på mig själv på mitt första jobb i min egen bransch var när en äldre arbetare alltid vänligt men bestämt påpekade att jag ska gå hem när arbetstiden var slut.

FFC:s, Akavas och STTK:s avgiftsfria tjänst Sommarjobbarinfo betjänar till slutet av augusti.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.