Det hålls en svenskspråkig fortsättningskurs i arbetarskydd i augusti – Anmäl dig redan nu

En svenskspråkig fortsättningskurs i arbetarskydd ordnas i Helsingfors med start i augusti. Kursen är öppen för medlemmar i alla FFC-anslutna fackförbund. Anmäl dig redan nu om du vill delta i kursen.
21.05.2019 11:43
LÖNTAGAREN
Fortsättningskursen i arbetarskydd är öppen för medlemmar i alla FFC-anslutna fackförbund. Foto: Patrik Lindström

Fortsättningskursen i arbetarskydd består av två delar och hålls på JHL-institutet i Helsingfors. Första delen hålls den 19–23 augusti och andra delen den 7–11 oktober.

Kursen är i första hand avsedd för arbetarskyddsfullmäktige, vice arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud och andra med arbetarskyddsrelaterade uppdrag på arbetsplatsen. Också andra som är intresserade av arbetarskydd eller som jobbar i uppgifter där det krävs färdigheter i arbetarskydd kan delta i kursen.

Det är en fördel om man har gått grundkursen i arbetarskydd innan man deltar i fortsättningskursen. Kursen är avlönad enligt den egna branschens utbildningsavtal för personer som har uppgifter inom arbetarskyddet.

Målet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter och kunskaper i arbetarskyddet. Deltagarna blir förtrogna med skyldigheterna, mätarna och metoderna i arbetarskyddsarbetet. De får lära sig att utveckla sitt samarbete med cheferna, personalen och företagshälsovården.

Ta kontakt med den utbildningsansvariga eller den som ansvarar för den svenskspråkiga verksamheten vid ditt eget fackförbund om du är intresserad av att delta i kursen.

Läs mer om kursen i FFC:s evenemangskalender.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.