Fortsättningskurs i arbetarskydd (del 1)

Kursen är avsedd för medlemmar i de olika FFC-förbunden som har arbetarskydduppdrag på arbetsplatsen och som har gått grundkursen i arbetarskydd.
Tid: 19.8. - 23.8.2019 Plats:
JHL-institutet
Adress:
Sörnäs strandväg 23, Helsingfors
Arrangör:
JHL

Kursens mål är att stärka färdigheterna och kunskapen man fått på grundkursen. Bli förtrogen med skyldigheterna, mätarna och metoderna i arbetarskyddsarbetet. Utveckla dig som samarbetspartner med chefer och personal. Utveckla dig som samarbetspartner med företagshälsovården. Stärk dina kunskaper om främjande av välbefinnandet i arbetet (Välbefinnande i arbete-kortet.) Mellanuppgiften höjer deltagarens färdigheter att utveckla arbetarskyddsverksamheten i arbetsgemenskapen.

Fortsättningskursen är avsedd för arbetarskyddsfullmäktige, vice arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud, arbetarskyddschefer samt medlemmar och suppleanter i arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samarbetsorgan på arbetsplatsen. Det är en fördel om man har gått grundkursen i arbetarskydd innan man deltar i fortsättningskursen. Kursen är avlönad enligt den egna branschens utbildningsavtal för personer som sköter de uppgifter som nämnts ovan. Sista anmälningsdag är 15.7.

Obs! Kursen arrangeras av JHL men är öppen också för medlemmar i andra förbund. Kontakta ditt eget fackförbund för att anmäla dig till kursen.

Mer information om kursen hittar du på JHL:s webbplats.

JHL-institutet

Sörnäs strandväg 23, Helsingfors