Vad heter "kevytyrittäjä" eller "silpputyö" på svenska? Den finsk-svenska arbetsmarknadsordlistan på webben har uppdaterats med nya termer

Kämpar du med besvärliga finskspråkiga arbetsmarknadstermer? Undrar du vad "kevytyrittäjä", "silpputyö" eller "soviteltu työttömyyspäiväraha" heter på svenska? Eller grubblar du på hur du ska översätta "kannustinloukku"? Svaren på de här och andra knepiga termfrågor hittar du i den uppdaterade arbetsmarknadsordlistan på webben.
31.10.2018 14:49
LÖNTAGAREN
Fackterms arbetsmarknadsordlista finns fritt tillgänglig på webben. Hittills har bokstäverna A till S publicerats. Listan omfattar nästan tusen finskspråkiga termer som har översatts till svenska. Foto: FFC / Jonny Smeds

Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm har uppdaterat sin finsk-svenska arbetsmarknadsordlista på webben. Listan består nu av bokstäverna A till S. Sammanlagt innehåller listan 917 finskspråkiga termer som har översatts till svenska.

I samband med den uppdatering som gjordes i slutet av oktober infördes 119 termer som på finska börjar på bokstaven S. Dessutom kompletterades bokstäverna A till R med drygt 20 nya termer.

Ordlistan fungerar som ett hjälpmedel för översättare, informatörer och journalister som arbetar med arbetsmarknadsfrågor i Finland, men också arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter på arbetsplatserna kan ha nytta av ordlistan.

Genom att bekanta sig med ordlistan kan man bland annat lära sig att Fackterm rekommenderar att "kevytyrittäjä" översätts med egenanställd. "Silpputyö" är ströjobb och "soviteltu työttömyyspäiväraha" är jämkad arbetslöshetsdagpenning. "Kannustinloukku" kan beroende på sammanhanget översättas med bidragsfälla, inkomstfälla eller arbetslöshetsfälla.

Fackterms arbetsmarknadsordlista har funnits på webben 2013 och kompletteras efter hand. Bokstäverna T till Ö publiceras senare.

Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm består av representanter för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, andra arbetsmarknadsorganisationer, svenska språkenheten vid statsrådets kansli, Institutet för de inhemska språken m.fl.

Ordlistan har publicerats på webben av Institutet för de inhemska språken. Här hittar du den uppdaterade ordlistan: http://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/fackterm.html.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.