Slumpen och vår förmåga att ta vara på lyckliga sammanträffanden styr våra arbetskarriärer

Slumpen har en överraskande stor inverkan på hur arbetslivet utformas. Det här kommer fram i en färsk undersökning som har gjorts vid Jyväskylä universitet, där man har sett närmare på folks möjligheter att fatta beslut som påverkar den egna arbetskarriären.
29.05.2019 13:58
LÖNTAGAREN
Det är viktigt att uppråtthålla sitt kunnande, för då är det lättare att ta vara på de möjligheter man ställs inför i arbetslivet. Foto: Gorilla

Ofta tänker man att det är viktigt att lära sig bygga och styra sin egen arbetskarriär, eftersom arbetslivet förändras i så snabb takt. Det här är ändå svårt, eftersom vi ställs inför allt fler vägskäl i arbetslivet.

Forskaren Anu Järvensivu

– Nu måste du kunna reagera snabbt när du ställs inför oväntade situationer. Samtidigt spelar slumpen en allt större roll, förklarar säger Anu Järvensivu som en av forskarna som står bakom undersökningen.

Folk förväntas fatta kloka beslut som baserar sig på vilket kunnande som just nu behövs på arbetsmarknaden. Också de politiska besluten uppmuntrar till det här, bland annat aktiveringsmodellen som trädde i kraft inom arbetslöshetsskyddet i fjol. Järvensivu anser att aktiveringsmodellen lägger för stort fokus på tanken att det är människorna själva och deras attityder som avgör om de går jobb.

– Aktiveringsmodellen förbiser helt det faktum att arbetslivet är invecklat.

Gör överraskningarna till möjligheter

Numera är det få som har en spikrak arbetskarriär, där de skaffar sig ett yrke, jobbar länge för samma arbetsgivare och stegvis går mot mer krävande och ansvarsfulla uppdrag med bättre lön.

Enligt Järvensivu är det fortfarande vanligt att man tänker att människan beter sig rationellt och endast fattar kloka beslut när det gäller den egna arbetskarriären. I verkligheten är arbetslivet fullt av överraskningar och den egna arbetskarriären framskrider inte nödvändigtvis enligt de målsättningar och planer man har gjort upp.

– Det är bra att vara medveten om att arbetslivet kan bjuda på överraskningar. Det hjälper dig att ta vara på de möjligheter som dyker upp längs vägen. 

Det är många faktorer som påverkar hur den egna arbetskarriären orformas och hurdana val man kan göra: hälsotillståndet, den ekonomiska situationen, utbildningen och till exempel var man bor. 

Järvensivu talar om "lyckliga sammanträffanden" som det lönar sig att lämna plats för. Hur ska man göra det?

– Det hjälper om du tror på dig själv, är nyfiken och modig, samt att du har lyckats skaffa dig ett mångsidigt kunnande och goda nätverk. På det sättet ställs du inför fler möjligheter som du kan ta vara på.

Vad kan man göra om man inte vill studera?

Kontinuerligt lärande är viktigt för att man ska kunna upprätthålla sitt kunnande och ha den kompetens som krävs på arbetsmarknaden. Att studera något nytt kan ändå vara skrämmande om man inte har studerat någonting alls på flera år eller rentav årtionden. Det samma gäller om man till exempel har läs- och skrivsvårigheter som gör det besvärligare att studera.

Anu Järvensivu betonar att det går att göra sig av med uppfattningen om att man har svårt för att lära sig, men hon påpekar att man kan behöva stöd för att lyckas. En sak som påverkar är hur vårt utbildningssystem ser ut och hurdana inlärningsmetoder som gynnas.

Utbildningssystemet borde vara flexibelt och borde kunna erbjuda olika sätt att uppdatera sitt kunnande.

– För många som har varit länge i arbetslivet är läroavtal ett naturligt sätt att studera. Och om det känns svårt att läsa, kan digitala spel hjälpa dig att studera. Olika möjligheter finns redan, men de måste tas i bruk, säger Järvensivu.

Pirjo Pajunen
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.