Konkreta åtgärder för lika lön behövs under nästa regeringsperiod

FFC hoppas att likalönsprogrammet blir tillräckligt effektivt under nästa regeringsperiod. För att det ska lyckas måste alla parter känna tillräcklig drivkraft och förbinda sig att göra något åt löneskillnaderna mellan könen.
14.12.2018 15:37
FFC
Det behövs verktyg för att mäta vilket arbete som är likvärdigt. Foto: iStock

FFC har deltagit i den sittande regeringens likalönsprogram. Utredaren Leo Suomaa överlämnade på fredagen sin bedömning av hur likalönsprogrammet 2016–2019 har förverkligats. Enligt rapporten är skillnaderna i löneinkomster mellan kvinnor och män över 7 000 miljoner euro per år. Klyftan minskar så långsamt att det i nuvarande takt tar flera årtionden innan löneskillnaderna mellan könen har försvunnit.

Jarkko Eloranta är ordförande för FFC.

– Suomaas rapport tar sig an frågan på ett annorlunda och fräscht sätt: han har hittat relevanta perspektiv att behandla, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Eloranta påpekar att även om det är en allmänt accepterad princip att man ska få lika lön för lika och likvärdigt arbete, så finns det ingen måttstock för att räkna ut vilket arbete som är likvärdigt.

– I fortsättningen måste man jobba över gränserna för hierarkier, arbetsplatser och branscher för att utveckla metoder och verktyg som kan användas när man bedömer vilket arbete som är likvärdigt.

Anne Mironen är expert på arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor på FFC.

Anne Mironen, som är expert på arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor på FFC, hoppas att likalönsprogrammet ska få tillräckliga resurser för expertarbete under nästa regeringsperiod.

– Med hjälp av programmet kunde man bland annat skapa modeller för hur man kan bedöma hur likvärdiga olika branscher och arbetsuppgifter är.

FFC anser att det är viktigt att också arbetsgivar- och arbetstagarförbunden inom de olika branscherna tas med i planeringen och förverkligandet av det nya likalönsprogrammet. Efter att Finlands Näringsliv EK slutade förhandla om centrala uppgörelser förs alla förhandlingar i samband med kollektivavtalsförhandlingarna på förbundsnivå.

FFC betonar att det också behövs mer lönetransparens för att lönejämställdheten ska förverkligas.

Vetskapen om lönerna är inte tillräckligt bra på arbetsplatserna. Arbetstagarna förstår inte nödvändigtvis vilka delar och grunder som avgör storleken på lönen, eller vad man eventuellt kan göra för att få högre lön. Dessutom finns det ofta brister i hur väl man känner till den lagstadgade jämställdhetsplanen och lönekartläggningen på arbetsplatsen.

– En reform familjeledigheterna, som gör att ledigheterna fördelas jämnare mellan de båda föräldrarna, kan också bidra till att krympa löneskillnaderna, påpekar Mironen.

Att det behövs tillräckliga resurser för att genomföra jämställdhets- och likalönsprogrammet, att lönetransparensen måste garanteras genom lagstiftning och att föräldraledigheterna måste reformeras – allt det här ingår i FFC:s målsättningar inför valperioden 2019–2023.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.