Arbetstagare som misstänker diskriminering kan nu också kontakta diskrimineringsombudsmannen

En lagändring som trädde i kraft den 1 juni gör det möjligt för arbetstagare att utöver arbetarskyddsmyndigheten också kontakta diskrimineringsombudsmannen om de misstänker att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen.
06.06.2023 11:03
FFC

Anu-Tuija Lehto är jurist på fackcentralen FFC och hon anser att det är bra att diskrimineringsombudsmannens befogenheter har utvidgats.

– Som specialmyndighet har diskrimineringsombudsmannen stor kompetens när det handlar om att främja likabehandling samt ingripa i och förebygga diskriminering. Förhoppningsvis leder reformen samtidigt till att arbetsbelastningen för arbetarskyddsmyndigheten vid regionförvaltningsverken minskar, när diskrimineringsfall i arbetslivet också kan behandlas vid diskrimineringsombudsmannens byrå, säger Lehto.

Hon påminner om att det är bra att först tala med förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatsen om man misstänker diskriminering, så att man kan lösa ärendet så fort som möjligt och få ett slut på diskrimineringen. Det går också att kontakta det egna fackförbundet för att be om hjälp och råd.

Här hittar du kontaktuppgifterna till arbetarskyddsmyndigheten och diskrimineringsombudsmannen. Båda myndigheterna kan kontaktas per telefon eller e-post. Diskrimineringsombudsmannen har också en webblankett som man kan fylla i om man vill anmäla misstanke om diskriminering.

Myndigheten kan ge arbetsgivaren en uppmaning att främja likabehandling

Också andra lagändringar trädde i kraft i början av juni. Arbetarskyddsmyndigheten fick rätt att ge arbetsgivaren en uppmaning om arbetsgivaren försummar sin skyldighet att bedöma och främja likabehandling på arbetsplatsen. I arbetsplatsens likabehandlingsplan ska man dessutom i fortsättningen skriva in också slutsatserna av hur man bedömer likabehandlingen.

Anu-Tuija Lehto välkomnar de nya bestämmelserna, men anser att det fortfarande finns saker som borde förbättras.

Anu-Tuija Lehto är jurist på FFC.

– Tillsynen över hur diskrimineringslagen följs måste effektiviseras. Dessutom behövs så kallade medel med låg tröskel som gör det möjligt för dem som utsätts för diskriminering att få rättvisa bättre och snabbare. För närvarande är processen dyr för arbetstagaren och det kan ta flera år att få rättvisa.

FFC föreslår också att diskriminerings- och jämställdhetsnämndens befogenheter ska utvidgas till arbetslivet. Då kunde nämnden utreda diskrimineringsfall i arbetslivet och ålägga den som har gjort sig skyldig till diskriminering att betala gottgörelse utan att arbetstagaren behöver föra fallet till tingsrätten.

På adressen vaalitavoitteet.fi/sv kan du läsa mer om hur FFC anser att man borde förebygga diskriminering och främja jämlikhet under den nuvarande valperioden.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.