Höstens svenskspråkiga kurser närmar sig – kolla utbudet och anmäl dig redan nu!

FFC och dess medlemsförbund ordnar igen många svenskspråkiga kurser under hösten. Kom med, lär dig något nytt och träffa nya människor!
05.06.2018 11:34
FFC
FFC och dess medlemsförbund ordnar många kurser och evenemang på svenska. FFC:s specialforskare Tapio Bergholm föreläste på den tvärfackliga kursen i våras. Foto: FFC/Patrik Lindström

Fortsättningskurs i arbetarskydd (27–31.8 och 1–5.10 i Helsingfors)

Målet med kursen är att deltagarna ska bli förtrogna med skyldigheterna, mätarna och metoderna i arbetarskyddsverksamheten. De får stärka sina kunskaper om arbetshälsa och bli bättre på att utveckla arbetarskyddet i arbetsgemenskapen. Kursen består av två delar.

Det är en fördel om man har gått grundkursen innan man deltar i fortsättningskursen, men man kan delta i fortsättningskursen också om man inte har gått grundkursen.

Kursen är avsedd för arbetarskyddsfullmäktige, vice arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud och arbetarskyddschefer samt medlemmar och suppleanter i arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samarbetsorgan på arbetsplatsen. Kursen är avlönad enligt den egna branschens utbildningsavtal för personer som innehar uppgifter inom arbetarskyddet.

Kursen är öppen för medlemmar i alla FFC-förbund. Kontakta ditt eget fackförbund för att anmäla dig till kursen. Notera att du måste anmäla dig senast den 25 juni – kontakta alltså ditt fackförbund redan nu!

Här hittar du mer information om fortsättningskursen i arbetarskydd.

Organisera dig! (15–16.9 i Helsingfors)

Kursdeltagarna introduceras i facklig organisering, dess betydelse och hur man organiserar arbetstagare på arbetsplatserna. Målet med kursen är att ge föreningsaktiva kunskap om organiseringsfilosofin samt stärka förbundets fackliga styrka på arbetsplatserna.

Kursen är öppen för medlemmar i alla FFC-förbund. Kontakta ditt eget fackförbund för att anmäla dig till kursen.

Här hittar du mer information om kursen Organisera dig!.

FFC:s svenska seminarium (20–21.10 i Åbo)

På det svenska seminariet diskuterar vi aktuella fackliga och samhälleliga frågor. Rubriken för årets seminarium är Varför ska jag bry mig? Det är ändå ingen idé att rösta! Vi diskuterar medborgarnas påverkningsmöjligheter och varför det är viktigt att rösta i bland annat riksdagsvalet våren 2019.

Kursen är öppen för medlemmar i alla FFC-förbund. Ett mer detaljerat program publiceras efter sommaren. Notera att kursen hålls den 20–21 oktober i Åbo, både tidpunkten och platsen har alltså ändrats.

Här hittar du mer information om FFC:s svenska seminarium.

Övriga kurser under hösten

FFC och fackförbunden ordnar också andra kurser under hösten. Här hittar du hela det svenska kursutbudet inom FFC och medlemsförbunden.

Är du osäker på vem som tar emot kursanmälningar inom ditt förbund? Här hittar du förbundens representanter i FFC:s svenska arbetsgrupp – de kan hjälpa dig.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.