FFC:s Eloranta: Aktiveringsmodellen förödmjukar arbetssökande och framför allt regeringen själv

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta konstaterar att aktiveringsmodellen som skär ner arbetslöshetsskyddet har försvagat förtroendet för regeringen som avtalspartner.
05.01.2018 08:44
FFC
Jarkko Eloranta. Foto: Patrik Lindström.

– Det är besvärande att se hur regeringspartiernas riksdagsledamöter slingrar dig inför den befogade upprördheten. Uttalanden i stil med "responsen från medborgarna måste tas på allvar" är tomt prat.

Eloranta förundras över varför regeringspartiernas representanter inte har tagit responsen på allvar innan man stiftade lagen on aktiveringsmodellen.

– FFC har inte varit med och berett aktiveringsmodellen, men vi berättade i flera repriser för regeringen och tjänstemännen som beredde modellen vilka problem den medför. Också grundlagsutskottet fäste uppmärksamhet vid bristerna med aktiveringsmodellen. Om man inte lyssnade på responsen i beredningsskedet, hur skulle man nu plötsligt ta den på allvar inom regeringspartierna?

Ordförande för Finlands största löntagarcentralorganisation påminner om att regeringen skar ner arbetslöshetsskyddet redan i början av fjolåret. Beslutet att förkorta den maximala betalningstiden för den inkomstrelaterade dagpenningen med 100 dagar och de övriga försämringarna skar ner tryggheten med sammanlagt ungefär 200 miljoner euro.

Som en del av konkurrenskraftsavtalet avtalade regeringen med arbetsmarknadsorganisationerna om att arbetslöshetsskyddet inte ytterligare skulle försvagas.

– Regeringen bröt mot konkurrenskraftsavtalet när den satte aktivitetsmodellen i kraft. Till råga på allt bereder regeringen redan i det tysta en andra aktiveringsmodell, som skulle innebära att de arbetslösa drabbas av nya karensautomater, konstaterar Jarkko Eloranta.

De arbetslösa hotas redan nu av mer än tio karenser som skär ner tryggheten. Den andra modell som regeringen bereder skulle innebära att jobbsökningen som de arbetslösa gör på eget initiativ skulle följas upp separat. Det skulle ytterligare utöka den administrativa bördan för de arbetslösa.

– Det är obegripligt att regeringen vill utöka den byråkrati som de arbetslösa utsätts för. Vi har föreslagit att man i stället skulle förenkla karenserna, utöka sysselsättningstjänsterna, förbättra arbetslösas möjligheter att studera och utveckla den jämkade dagpenningen så att det skulle bli lättare att ta emot jobb, säger Eloranta.

Medborgarinitiativet som kräver att aktiveringsmodellen ska upphävas har redan samlat över 105 000 stödförklaringar.

FFC:s styrelse behandlar aktiveringsmodellen måndagen den 15 januari.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.