Sökes: supermänniska – Platsannonser som ställer överdrivna krav avskräcker jobbsökande

I många platsannonser ställs nästan omöjliga krav på dem som söker jobben. Det är problematiskt för både arbetssökande och arbetsgivare, och kan i värsta fall upprätthålla matchningsproblemen på arbetsmarknaden.
04.01. 10:59
LÖNTAGAREN
Som arbetsssökande kan man lätt känna sig uppgiven när man läser vilka kunskaper och egenskaper arbetsgivarna letar efter. Foto: Lehtikuva / Heikki Moilanen

Sökes: en cybersäkerhetsexpert som också behärskar kundbetjäning samt kan göra fyllda smörgåsar, följa upp försäljningen, göra inventering och introducera nya arbetstagare i arbetet.

Bland annat de här kraven räknades för en tid sedan upp i en platsannons som en smörgåsrestaurang hade publicerat. Annonsen väckte stor uppmärksamhet i sociala medier och det var många som gjorde sig lustig över den.

Den här typen av extrema platsannonser kan cirkulera i sociala medier en längre tid och väcka munterhet, men faktum är att många platsannonser i Finland ställer väldigt höga krav på de sökande.

– Nuförtiden är det ganska vanligt att man i platsannonser söker någon slags övermänniska som har allt tänkbart kunnande och många goda egenskaper. Man söker någon som inte nödvändigtvis finns, bekräftar Tarja Mäkelä som är servicechef på arbets- och näringsbyrån i Egentliga Finland.

Mäkelä jobbar vid enheten för företagstjänster och internationella tjänster.

Också Aki Huovinen, som är arbetarskyddsfullmäktig vid Uleåborgs stad, har märkt samma sak.

– Det är vanligt att listan över krav är mycket lång. Rekryteraren har för säkerhets skull räknat upp alla de färdigheter och egenskaper som hen kommer att tänka på. Utöver yrkeskompetens ska man också ha god samarbets-, kommunikations- och organisationsförmåga samt vara flexibel – nästan oberoende av vilket jobb det gäller, säger han.

Huovinen undersökte platsannonser i sitt lärdomsprov vid Åbo yrkeshögskola. Materialet bestod av de lediga jobb i Åbo-, Tammerfors- och Uleåborgsregionen som utannonserades via tjänsten i Duunitori i maj 2022. Sammanlagt fanns det 259 jobbannonser i olika branscher.

Varför har det blivit vanligare med platsannonser som ställer överdrivna krav?

Tarja Mäkelä säger att den här trenden, att man räknar upp alla tänkbara önskemål i platsannonserna, har uppstått under de senaste drygt tio åren. Tidigare var kraven som ställdes på de sökande i annonserna mer realistiska.

Förändringen beror antagligen åtminstone delvis på bristande rekryteringskompetens.

– Arbetsgivarna matar själva in sina annonser i arbets- och näringstjänsternas system. Tidigare deltog våra experter i högre grad i arbetet med att skriva annonserna. Numera ingriper vi bara om annonserna strider mot arbetslagstiftningen eller god sed, till exempel genom könsdiskriminering, säger Tarja Mäkelä.

Också Eve Kyntäjä, som är ledande expert på invandring och sysselsättning på fackcentralen FFC, har lagt märke till att det finns behov av att förbättra rekryteringskompetensen vid speciellt små och medelstora företag. De har inte nödvändigtvis någon hr-expert på samma sätt som stora organisationer som ständigt rekryterar.

Tarja Mäkelä påpekar att arbets- och näringsbyråerna fortfarande erbjuder företagen hjälp med att göra platsannonser. Det är dock få som utnyttjar den här möjligheten.

– Vi hjälper gärna till. Våra experter har god uppfattning om hur en bra platsannons ser ut och hurdan arbetskraft som finns på arbetsmarknaden.

Varför är det problematiskt med en snäv önskelista?

Platsannonser som räknar upp strikta krav är problematiska både för arbetsgivarna och för den som söker jobb.

Strikta krav kan avskräcka också sådana sökande som skulle vara lämpliga. Också kunniga yrkesproffs kan känna sig förtvivlade över att de inte upplever att de uppfyller de hårda kraven.

– Jag tror att det är en vanlig känsla. Det har nog också hänt att jag själv har låtit bli att söka ett jobb, när jag har ansett att mitt eget kunnande inte räcker till. Efteråt har jag sedan blivit förvånad över hurdan person som fick jobbet, för inte heller den här personen har kunnat allt som räknas upp, påpekar Aki Huovinen.

För det andra drunknar de väsentliga färdigheterna i mängden, när annonserna innehåller alla tänkbara önskemål. De arbetssökande vet inte vilka färdigheter som verkligen behövs i jobbet. Och arbetsgivaren får inte nödvändigtvis ansökningar av just sådana personer som skulle ha det kunnande som behövs allra mest.

Eve Kyntäjä är ledande expert på invandring och sysselsättning på FFC

– En undersökning som FFC har låtit göra visar att platsannonser som ställer alltför strikta krav rentav är en av orsakerna till matchningsproblemen på arbetsmarknaden. Arbetssökande söker inte de lediga jobben, för de upplever inte att de är lämpliga, säger Eve Kyntäjä.

Också listor på vilka egenskaper de sökande ska ha kan avskräcka goda kandidater. Kyntäjä påpekar att det i många platsannonser står att man ska ha goda sociala färdigheter – också i de fall där man ska jobba väldigt självständigt.

Hur ser en bra platsannons ut?

Experterna anser att det lönar sig att tydligt räkna upp de färdigheter som är viktiga i jobbet och att listan inte borde innehålla mer än några färdigheter.

Visst kan man också räkna upp mindre viktiga färdigheter, förutsatt att man betonar att också personer som saknar de här färdigheterna kan söka jobbet. Genom formuleringar som "vi värdesätter" eller "vi ser det som en fördel" hjälper man sökande att förstå vilka färdigheter som inte är nödvändiga.

– Om arbetsgivaren kan erbjuda en grundligare introduktion än vanligt, är det en god idé att också nämna det i annonsen, säger Tarja Mäkelä.

Eve Kyntäjä berömmer de annonser som beskriver hurdana arbetsuppgifter som erbjuds och vilka värderingar arbetsgivaren har.

Aki Huovinen skulle för sin del vilja vända upp och ner på den traditionella konstellationen. I stället för att arbetsgivarna räknar upp långa kravlistor anser Huovinen att de kunde nämna vilka förmåner de erbjuder sin personal.

– Arbetsgivare som först lyfter fram anställningsförmåner sticker ut ur mängden på ett positivt sätt. Förvånansvärt nog lyfter inte arbetsgivarna fram förmånerna speciellt mycket ens i de branscher där det råder brist på arbetskraft.

Samtidigt varnar han för att lyfta fram sådana "förmåner" som egentligen hör till arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter – såsom företagshälsovård – om det inte är så att arbetsgivaren erbjuder något som med råge överskrider den lagstadgade nivån.

Hur borde man förhålla sig till platsannonser med överdrivna krav?

Tarja Mäkelä uppmuntrar arbetssökande att modigt söka också sådana jobb där kraven i annonsen är hårda, om jobbet verkar intressant och om det egna kunnandet ligger i närheten av de önskemål som räknas upp i annonsen.

– Arbetsgivaren väljer vem som ska anställas utgående från de ansökningar som kommer in. Det finns helt enkelt inte alltid en sökande som uppfyller alla önskemål. Många jobb tillsätts också om de sökande inte har alla färdigheter som arbetsgivaren önskar, påpekar hon.

Å andra sidan är det ingen god idé att själv svara med samma mynt, alltså överdriva sitt kunnande. Om man hittar på färdigheter eller förskönar sitt kunnande åker man förr eller senare fast.

Och om det inte riktigt framgår av annonsen vad arbetsgivaren söker, kan man alltid ringa och ställa preciserande frågor.

Man kan också få en bättre bild av jobbet via arbets- och näringstjänsternas webbtjänst TE-Live, där arbetsgivare presenterar lediga jobb med korta videor.

Anu Vallinkoski
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.