FFC nöjd med att regeringen inte genomför de planerade nedskärningarna i utkomstskyddet för arbetslösa

FFC välkomnar regeringens beslut att inte överlämna lagförslaget om att förnya arbetsvillkoret inom utkomstskyddet för arbetslösa till riksdagen för behandling. FFC anser också att det är bra att det lagförslag som ska göra det lättare för äldre personer att orka i arbetet överlämnas till riksdagen för behandling.
17.11.2022 15:44
FFC
Foto: Marco Piunti / iStock

Under beredningen av förslaget om att göra arbetsvillkoret inom utkomstskyddet för arbetslösa inkomstbaserat har FFC riktat kraftig kritik mot att förslaget skulle ha medfört försämringar av utkomsten för låginkomsttagare.

– Förslaget skulle ha försämrat tryggheten för i synnerhet låginkomsttagare, eftersom det skulle ha kunnat leda till sänkt arbetslöshetsdagpenningen för personer som jobbar deltid med varierande arbetstid eller som jobbar sporadiskt, konstaterar Saana Siekkinen som är direktör på FFC.

Reformen av arbetsvillkoret inom utkomstskyddet för arbetslösa skulle ha lett till situationer där det inte skulle ha varit lönsamt att ta emot kortvariga och tillfälliga jobb. Därmed skulle förslaget ha brutit mot det krav som flera partier har ställt, att det alltid ska löna sig att jobba.

Förslaget om att stötta äldre att orka jobba framskrider

Vid statsrådets plenum i dag beslöt regeringen att de preciseringar av arbetarskyddslagen som har beretts på trepartsbasis överlämnas till riksdagen. Propositionen preciserar hur man på arbetsplatsen ska beakta de behov som arbetstagarnas ålder och åldrande medför för arbetarskyddet.

FFC anser att det är viktigt att stötta äldre arbetstagare också genom arbetarskyddsåtgärder, så att de orka fortsätta jobba så länge som möjligt. I lagförslaget betonas att man vid riskbedömningen inte bara ska beakta de fysiska belastningsfaktorerna i arbetet, utan också ta hänsyn till hur arbetstagarnas psykiska hälsa påverkas av de belastningsfaktorer som gäller arbetets innehåll, organiseringen av arbetet och arbetsgemenskapens sociala funktion.

Regeringen har i dag också offentliggjort en kompletterande budget som ökar anslagen för arbetskraftsservice och yrkesutbildning för personer som flytt från Ukraina, samt också ökar anslagen för utbildning av lärare i småbarnspedagogik. FFC välkomnar tilläggen.

Beklagliga beslut om värdestegringsskatt och incitament för forskning och utveckling

Regeringen har också fattat beslut om vad som ska hända med vissa förslag som gäller beskattningen. FFC anser att det är beklagligt att förslaget till värdestegringsskatt inte framskrider. Skatten skulle ha gjort det möjligt att förebygga aggressiv skatteplanering i större utsträckning än i dag.

Inte heller förslaget om skatteincitamentet för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet överlämnas till riksdagen. FFC anser att incitamentet skulle ha varit en motiverad del av en verktygslåda när Finland strävar efter att uppliva forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten till fyra procent av bruttonationalprodukten. Med tanke på den ekonomiska tillväxten i Finland skulle det vara ytterst viktigt att öka anslagen för forskning, utveckling och innovationer.

Regeringen har dessutom beslutat att inte överlämna någon proposition till riksdagen om att främja lönetransparens på arbetsplatserna. FFC och de övriga löntagarcentralorganisationerna är besvikna på beslutet – läs organisationernas gemensamma pressmeddelande.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.