Saana Siekkinen från FFC: Finlands Näringsliv EK lovordar i sin kampanj det regeringsprogram som de själva ligger bakom

Finlands Näringsliv EK har den här veckan inlett en reklamkampanj där man berömmer regeringsprogrammet och förklarar hur bra det är.
08.11.2023 11:57
FFC
Saana Siekkinen är direktör för FFC:s avdelning för arbete och trygghet. Foto: Jaakko Lukumaa

– I reklamkampanjen bedyrar EK att regeringsprogrammet är utmärkt. Efter det här är det knappast oklart för någon varifrån innehållet i Petteri Orpos och Riikka Purras regeringsprogram har kommit, konstaterar Saana Siekkinen som är direktör på fackcentralen FFC.

Bristfällig och delvis vilseledande granskning av utkomstskyddet för arbetslösa

Siekkinen förundrar sig över att Finlands Näringsliv EK i sin kampanj – som ska jämföra Finland med de övriga nordiska länderna – endast jämför nivån på utkomstskyddet för arbetslösa i Finland och Sverige.

– EK glömmer avsiktligt bort det danska utkomstskyddet för arbetslösa, som inte passar in i propagandan. I Danmark är utkomstskyddet för arbetslösa bättre än i Finland när det gäller både längden och nivån. Intressant nog hindrar inte ett omfattande inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa att Danmark också har en hög sysselsättning.

Enligt Saana Siekkinen är också EK:s jämförelse med Sverige minst sagt ytlig. I Sverige är nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen för många klart högre än i Finland.

Finland är hårt mot dem som blir arbetslösa

Siekkinen betonar att en nordisk jämförelse inte stöder regeringens planer på att försvaga det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa.

– Den största nedskärningen som regeringen Orpo-Purra gör i utkomstskyddet för arbetslösa är graderingen av tryggheten. Förmånen ska minska första gången redan efter två månaders arbetslöshet, då den skärs ner med 20 procent. I Sverige sänks förmånen efter drygt nio månader, alltså när man har varit arbetslös i 200 vardagar, och då är minskningen tio procent.

I Finland planerar regeringen dessutom många andra försämringar av utkomstskyddet för arbetslösa.

– I Finland håller regeringen på att utöka antalet självriskdagar för personer som blir arbetslösa från fem till sju. I Sverige minskades antalet självriskdagar nyligen till just två och i Danmark finns det inga självriskdagar överhuvudtaget. Sammantaget håller regeringen på att sänka nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen i Finland rejält under nivån i Sverige, för att inte tala om Danmark, påpekar Saana Siekkinen.

FFC har redan tidigare påpekat att det inte är enkelt att jämföra systemen i olika länder. Reformerna görs alltid utifrån landets egna utgångspunkter.

– Också i Finland finns det skäl att fundera över hurdana lösningar vi, utifrån våra egna utgångspunkter, kunde göra inom den sociala tryggheten och utvecklingen av arbetslivet. När man utvecklar tryggheten borde man beakta till exempel den åldrande befolkningen och tillgången på kunnig arbetskraft, vilket också EK nämner i sin kampanj. Nedskärningarna i den sociala tryggheten och åtstramningarna i arbetslagstiftningen svarar inte på något sätt på de här utmaningarna, konstaterar Siekkinen.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.