FFC förnyade webbverktyget som bedömer kvaliteten på arbetsförhållandena – nu kan du igen testa ditt eget jobb!

FFC har förnyat sitt webbtest som bedömer kvaliteten på arbetsförhållandena. Med hjälp av Måttstocken på ett gott arbete, som bygger på forskningsdata, kan vem som helst testa sin arbetsmiljö och jämföra den med mer än 1 200 arbetstagares erfarenheter.
27.12.2018 10:00
FFC

Webbversionen av Måttstocken på ett gott arbete finns på svenska, finska och engelska. Webbtestet mäter bland annat tryggheten i anställningsförhållandet, utkomsten samt inflytandet över det egna arbetet. Utifrån svaren bedömer testet om svarspersonens arbetsförhållanden är bättre eller sämre än genomsnittet.

Förutom att testet gör en helhetsbedömning av arbetsförhållandena, så kan man också jämföra sitt eget jobb med andra arbetsplatser inom tio olika delområden.

Webbversionen av Måttstocken på ett gott arbete finns på adressen testaatyoolosi.fi/sv. Testet publicerades på FFC:s webbplats för första gången i februari 2015. Fram till slutet av år 2017 hade testet gjorts mer än 5 000 gånger.

Måttstocken utvärderar jobbet utgående från individens erfarenheter

Måttstocken på ett gott arbete är en undersökning som genomförs vartannat år som en del av FFC:s arbetslivsbarometer. Utgångspunkten är att titta närmare på kvaliteten på arbetsmiljön ur många olika perspektiv.

– Största delen av de finländska arbetsplatserna befinner sig mellan de två ytterligheterna. På de arbetsplatserna är arbetsmiljön varken särskilt bra eller särskilt dålig. Men på de arbetsplatserna finns ändå rejält med potential för att göra saker på ett nytt sätt, konstaterar FFC:s utvecklingschef Juha Antila.

Antila påminner om att Måttstocken på ett gott arbete bedömer jobbet och arbetsplatsen utgående från individens erfarenheter. Testet mäter inte om hela arbetsplatsen är bra eller dålig.

– På samma arbetsplats kan det förekomma både bra och dåliga jobb. Det handlar om hur arbetstagaren upplever saken.

Måttstocken på ett gott arbete ingår i FFC:s arbetslivsbarometer. Den senaste enkäten besvarades av 1 202 medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden våren 2018. FFC har konstruerat måttstocken utgående från den tyska fackliga centralorganisationen DGB:s index Gute Arbeit.

Testa din egen arbetsmiljö:
testaatyoolosi.fi/sv

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.