Coronaundantagen inom utkomstskyddet för arbetslösa förlängs till slutet av november

Vissa av villkoren och förmånerna inom utkomstskyddet för arbetslösa har tillfälligt förbättrats på grund av coronavirussituationen. Giltighetstiden för de här undantagen har igen förlängts, så att undantagsbestämmelserna förblir i kraft till slutet av november 2021.
23.09.2021 08:31
FFC
Undantagsbestämmelserna har förlängts i flera repriser. Nu förblir de i kraft till slutet av november. Foto: Patrik Lindström

Förhöjning av skyddsdel

Förhöjningen av arbetslöshetsförmånens skyddsdel från 300 euro till 500 euro i månaden förblir i kraft till den 30 november 2021. Skyddsdelen är det belopp som arbetssökande får tjäna utan att det påverkar storleken på arbetslöshetsförmånen.

Villkor för rörlighetsunderstöd

Också den tillfälliga lindringen av villkoren för rörlighetsunderstödet fortsätter till slutet av november. Understödet kan beviljas personer som har rätt till arbetslöshetsskydd och som tar emot jobb långt hemifrån eller som flyttar motsvarande sträcka på grund av jobb. Under coronapandemin är gränsen för att kunna få understödet, också när det gäller heltidsjobb, en daglig arbetsresa på mer än två timmar. Före pandemin var gränsen tre timmar när det gäller heltidsjobb.

Arbetslöshetsförmån i förskott

Undantagen som underlättar utbetalningen av arbetslöshetsskydd förblir likaså i kraft till slutet av november 2021. Arbetslöshetskassorna och FPA kan betala en del av arbetslöshetsförmånen för högst sex månader i förskott åt sökande, innan de fattar beslut. Tidigare har stöd kunnat betalas i förskott för två månader. De som ansöker om förmån måste ändå ansöka separat för varje period.

Jämkning av arbetslöshetsförmån

Därtill förlängs också undantaget som gäller beräkningen av den jämkade arbetslöshetsförmånen till den 30 november 2021. När jämkningen görs tillämpas ingen särskild jämkningsperiod och beräknad inkomst. Också jämkningen av företagsinkomster utifrån företagarens egen anmälan förlängs.

Företagares rätt till arbetsmarknadsstöd

På samma sätt förblir den utvidgade möjligheten för företagare att få arbetslöshetsskydd i kraft till slutet av november 2021. Om deras arbetsmängd eller inkomster från företagsverksamheten minskar på grund av coronavirusepidemin, kan de ansöka om arbetsmarknadsstöd. Möjligheten att få arbetsmarknadsstöd gäller alla företagare oavsett om de utövar sin företagsverksamhet som enskild näringsidkare eller bolag.

Bekanta dig också med FFC:s informationspaket om hur coronapandemin påverkar villkoren i arbetslivet.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.