Det blir lättare att få dagpenning vid smittsam sjukdom – FFC:s sakkunnigläkare: Smittade utan symtom ska inte gå till arbetsplatsen

Det blir lättare att få dagpenning vid smittsam sjukdom. I fortsättningen ska nämligen alla läkare kunna skriva de intyg som behövs för att få dagpenningen. Fackcentralen FFC:s sakkunnigläkare Riitta Työläjärvi svarar på fyra frågor om coronaviruset och arbetslivet.
08.02.2022 11:42
LÖNTAGAREN
Fram till slutet av juni kan också andra läkare än smittskyddsläkare skriva de intyg som behövs för att få dagpenning vid smittsam sjukdom. Foto: iStock

1. Varför är det viktigt att alla läkare kan skriva de intyg som behövs för att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom?

– Dagpenningen vid smittsam sjukdom är avsedd att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids och att trygga inkomstbortfallet för dem som insjuknar. Under normala förhållanden räcker det att det här sköts av de läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid sjukvårdsdistrikten och kommunerna. De är ändå så få till antalet, att de inte hinner skriva ut alla intyg nu när antal coronafall är så stort.

– Nu varierar möjligheten att få ett intyg stort mellan olika kommuner. Rätten till lagstadgad social trygghet får inte vara beroende av vilken kommun du bor i. I fortsättningen ska allmänläkare och företagsläkare kunna skriva de här intygen, som samtidigt innebär en stark rekommendation om isolering. Däremot är det inte straffbart att bryta mot isoleringen, vilket det är om intyget har skrivits av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Det huvudsakliga syftet med dagpenningen är trots allt att förhindra att sjukdomen sprids.

2. Kan man få ett intyg som berättigar till dagpenning vid smittsam sjukdom på basis av ett positivt hemtest?

– Nej, ett hemtest räcker inte. Också i fortsättningen måste man ha gjort ett laboratorietest (PCR- eller antigentest) som bekräftar att man har smittats av coronaviruset. Man ska alltid ha möjlighet till laboratorietest om det behövs för att få dagpenning vid smittsam sjukdom eller för att utreda misstanke om yrkessjukdom. Det skulle också vara bra att utöka antalet tester som utförs inom företagshälsovården. Arbetsgivaren bekostar då testet, men får en förhöjd FPA-ersättning på 100 euro.

3. En del kommuner har rekommenderat att personer som har testat positivt för coronaviruset men inte har symtom ska fortsätta jobba på arbetsplatsen. Vad anser du om det här?

– Jag anser att en sådan lokal rekommendation är skadlig och strider mot lagen om smittsamma sjukdomar. En stor del av dem som har mycket lindriga symtom eller inga symtom alls sprider smittan vidare på samma sätt som de som har symtom.

– Viruset sprids via luften vid normal andning, trots att man till en början felaktigt misstänkte att viruset huvudsakligen sprids som droppsmitta till exempel när man hostar eller nyser. Även om omikronvarianten i genomsnitt orsakar lindrigare symtom är det fortfarande många som blir svårt sjuka eller rentav dör.

– Vi har inte heller någon säker information om hur effektiv eller långvarig immunitet man får om man har insjuknat. Hittills har varken EU eller Världshälsoorganisationen WHO lindrat sin riskbedömning av coronaviruset och det finns inga skäl att tillåta att sjukdomen sprids fritt.

4. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att trygga hälsosäkerheten på arbetsplatserna?

– Det är viktigt att de som har testat positivt för coronaviruset inte går till jobbet eller någon annanstans där de kan sprida smittan vidare. Det är också skäl att fortsätta använda munskydd inomhus. I synnerhet de effektivare FFP2-andningsskydden ger ett gott skydd mot viruset.

– Man borde fästa större vikt vid ventilation och luftfiltrering inomhus än vad man gör just nu. Det skulle också vara bra att sprida ut matpauser och kaffepauser, då man tar av sig munskydden, så att färre personer har paus samtidigt.

Folkpensionsanstalten betalar dagpenning vid smittsam sjukdom till arbetstagare som har insjuknat och inte kan jobba. Dagpenningen kompenserar inkomstbortfallet. Om arbetstagaren får lön eller motsvarande ersättning för frånvarotiden betalas dagpenningen till arbetsgivaren. Lagändringen som ger alla läkare rätt att skriva intygen är tillfällig och gäller till slutet av juni.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.