Självrisktiden inom utkomstskyddet för arbetslösa avskaffas tillfälligt

Utkomstskyddet för arbetslösa ändras tillfälligt på två punkter. Det gäller självrisktiden för arbetslösa och möjligheten för företagare att få arbetsmarknadsstöd. Ändringarna träder i kraft retroaktivt från början av januari och de är i kraft till slutet av februari.
01.02.2022 13:58
FFC
Foto: Patrik Lindström

De fem självriskdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa avskaffas tillfälligt. Arbetslöshetsförmån kommer att betalas ut från den första arbetslöshets- eller permitteringsdagen om den första självriskdagen infaller under perioden 1.1.2022–28.2.2022. Ändringen gäller alla typer av arbetslöshetsförmån: inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Medan ändringen är i kraft kan löntagare få arbetslöshetsförmån från den dag då de anmäler sig som arbetslös eller permitterad vid arbets- och näringsbyrån. Löntagare kan inte få arbetslöshetsförmån retroaktivt.

FFC har vädjat till beslutsfattarna att förlänga undantaget så att ingen självrisktid ska tillämpas fram till slutet av juni.

– Permitteringarna och osäkerheten på grund av coronapandemin har fortsatt inom många branscher under snart två års tid och har försvagat utkomsten för tusentals arbetstagare, konstaterar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Företagare kan tillfälligt få arbetsmarknadsstöd enligt lindrigare villkor än vanligt för januari och februari i år. Företagsinkomsterna jämkas enligt företagarens egen anmälan, om det har skett en betydande förändring i inkomsterna på grund av coronapandemin. Företagare som ansöker om arbetsmarknadsstöd ska anmäla sig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast 15.2.2022 för att de ska kunna få arbetsmarknadsstöd för hela januari och februari.

Bekanta dig med FFC:s informationspaket där vi har samlat information om hur coronaviruset påverkar arbetstagarnas rättigheter, anställningsvillkoren och vardagen på arbetsplatserna.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.